romanian english

Lucia IRINESCU: Comentariu de practică judiciară

Rezumat: Prin Decizia nr. 3084 din 11 noiembrie 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că restituirea darurilor făcute de logodnici unul celuilat în vederea încheierii se căsătoriei se impune în temeiul art. 268 alin. (1) NCC, dacă logodna a fost ruptă de către unul dintre logodnici. Totodată, Înalta Curte a stabilit că logodna constituie o relație cu caracter social, moral și cultural cu posibile consecințe juridice în plan patrimonial în cazul ruperii unilaterale.

Cuvinte-cheie:Logodnă. Restituirea darurilor în cazul ruperii logodnei. Acțiune în despăgubiri.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0954 sec.
292087348