romanian english

Ioana Maria COSTEA: Consideraţii privind controlul financiar preventiv (II)

Rezumat: În dinamica unei eficiente gestiuni bugetare, coexistă funcţia economică şi funcţia juridică. Prezentul studiu analizează o instituţie cu oarecare tradiţie în dreptul financiar – controlul financiar preventiv, care a cunoscut un reviriment normativ şi care este astfel pusă în valoare ca instituţie fundamentală în componenta de drept bugetar. Controlul financiar preventiv este un control de legalitate şi regularitate, astfel încât cheia de lucru este conformitatea dintre prevederile normative, actele justificative şi conţinutul real al operaţiunii, pentru fiecare dintre actele procedurale bugetare, aşa cum sunt indicate expres de lege.

Cuvinte-cheie: control financiar preventiv, regularitate, legalitate.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0953 sec.
292087348