romanian english

Sergiu BOCA: Evoluția concepției despre nulitatea actului juridic civil

Rezumat: Cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a instituţiei nulităţii actului juridic civil în stadiul actual al legislaţiei, doctrinei şi practicii judiciare presupune, în mod necesar, efectuarea unei incursiuni în evoluţia concepţiilor şi reprezentărilor doctrinare, care, la diferite perioade istorice, încercau să explice esenţa şi natura juridică a nulităţii.În perimetrul acestui studiu, vom încerca să facem o prezentare sumativă a fizionomiei nulităţii în contextul diferitelor teorii elaborate pe parcursul îndelungatei evoluţii doctrinare a acestei importante instituţii de drept civil.

Cuvinte-cheie:nulitate, act juridic civil, sancţiune, inexistenţă


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0963 sec.
292087348