romanian english

Luiza-Cristina GAVRILESCU: Condițiile acordării de despăgubiri și prestații compensatorii ca urmare a divorțului

Rezumat:  Noul Cod civil instituie posibilitatea obligării soţului vinovat de desfacerea căsătoriei la plata, în favoarea soţului inocent, a unei despăgubiri civile, respectiv a unei prestaţii compensatorii.  Obligarea la plata unor despăgubiri în urma divorțului este condiționată de probarea elementelor generale ale răspunderii, care îmbracă anumite  particularităţi specifice. Prin recunoașterea dreptului la prestația compensatorie, se urmărește  acoperirea unui dezechilibru semnificativ, pe care destrămarea unei căsătorii care a durat cel puțin 20 de ani, îl produce în condițiile de viață ale soțului inocent. Se apreciază că prestația compensatorie repară prejudiciul cauzat de divorțul propriu-zis iar  despăgubirile speciale servesc la repararea prejudiciului cauzat de circumstanțele divorțului.

Cuvinte-cheie: despăgubiri, prestații compensatorii,  vinovat,  divorț


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0731 sec.
292087348