romanian english

Lucia IRINESCU: O nouă perspectivă asupra filiaţiei: reproducerea umană asistată medical cu terț donator

Rezumat: Progresul științific în genetica are implicații juridice în determinarea filiație a copilului născut ca urmare a utilizării de către părinţi de tehnici medicale de procreere. Preocupările pentru această zonă ar trebui să elaboreze un temei juridic adecvat, în timp ce cele mai multe ori, ştiinta poate ajunge la rezultate incompatibile cu cadrul legislativ .

Cuvinte-cheie: genetică, filiaţie, reproducere umană asistată


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0826 sec.
292087348