romanian english

Ancuța Elena FRANȚ: Obiectul material al infracțiunii de provocare ilegală a avortului

Rezumat: Importanţa stabilirii obiectului material al unei anumite infracţiuni este evidentă, atunci când încercăm să înţelegem modalitatea concretă de săvârşire a infracţiunii. În ceea ce priveşte infracţiunea de provocare ilegală a avortului, credem că obiectul material prezintă anumite particularităţi. Astfel, acesta are o structură duală, deoarece avortul are în vedere două entităţi, şi anume femeia însărcinată şi fătul. Structura obiectului material al infracţiunii de provocare ilegală a avortului duce la probleme practice, dar şi teoretice. Aceste probleme devin evidente mai ales atunci când avem în vedere situaţii speciale, de exemplu atunci când fătul este deja mort în momentul avortului, când fătul supravieţuieşte după realizarea procedurilor abortive, când sarcina nu există, când sarcina este ectopică sau dacă femeia însărcinată nu mai este în viaţă atunci când se realizează avortul. În toate aceste circumstanţe, dualitatea obiectului material ridică întrebări cu privire la existenţa infracţiunii. Dincolo de aceste aspecte, credem că cele două componente ale obiectului material al infracţiunii de provocare ilegală a avortului formează o dualitate care nu poate fi negată, iar noi trebuie să acceptăm toate consecinţele logice care decurg din această situaţie. 

Cuvinte cheie: avort, obiectul material infracţiunii de provocare ilegală a avortului, făt, sarcină.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0910 sec.
292087348