romanian english

George-Claudiu PUPĂZAN: Alesul local – funcționar public în concepția legii penale

Rezumat: În dreptul administrativ român, aleşii locali local sunt: primarul, viceprimarul, județul consiliu președintele, vice-presedinte de consiliu judetean, consilierul local, consilierul județean și satul delegat. Aleșii locali sunt o autoritate publică desemnată prin vot a cetățenilor comunităților locale. Ei au responsabilități date de lege pentru a satisface interesele locale. Dreptul penal îi asimilează pe aleşii locali cuca funcționari publici, astfel încât, în cazul în care infracțiunile prevăzute de Codul penal au ca subiect activ un funcționar public, atunci trebuie să înțelegem că astfel de infracţiuni pot avea, ca subiect un ales local.

Cuvinte cheie: ales local, primar, consiliul municipal, funcționar public, drept administrativ român


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0680 sec.
292087348