romanian english

Carmen Tamara UNGUREANU: Aplicarea regulamentelor europene în dreptul privat. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești

Rezumat: Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în dreptul privat al Uniunii Europene sunt guvernate de două regulamente de bază: Regulamentul nr. 44/2001, privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, cu modificările ulterioare, supranumit Bruxelles I şi Regulamentul nr. 2201/2003, privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, supranumit Bruxelles II. Astfel, atunci când o instanță română este solicitată în vederea recunoașterii și/sau executării unei hotărâri străine, pronunțată într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica regulile cuprinse în regulamentele sus menționate, dacă obiectul hotărârii intră în domeniul de aplicare a acestora. În cadrul Regulamentului Bruxelles I, hotărârile pronunțate într-un stat membru produc efecte într-un alt stat membru în funcție de conformitatea lor internațională. Recunoaşterea hotărârilor judecătorești conform Regulamentului se produce de plin drept. Hotărârile pronunțate într-un stat membru, executorii în acel stat, pot fi puse în executare într-un alt stat membru, după ce au trecut prin procedura simplificată a exequaturului și au fost declarate executorii, la cererea oricărei părți interesate. În cadrul Regulamentului Bruxelles II hotărârile pronunțate într-un stat membru în materie matrimonială sunt recunoscute în celelalte state membre fără a fi necesar să se recurgă la vreo procedură, deoarece recunoașterea înglobează modificarea actelor de stare civilă. În ceea ce privește hotărârile pronunțate într-un stat membru în materia răspunderii părintești față de un copil, care sunt executorii în acel stat și care au fost notificate sau comunicate, se execută într-un alt stat membru după ce s-a încuviințat executarea la cererea oricărei părți interesate. Exercitarea dreptului de vizită transfrontier se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti referitoare la dreptul de vizită, pronunţată într-un stat şi care se recunoaşte direct şi este executorie în alt stat membru, dacă este însoţită de un certificat. Cele două regulamente, Bruxelles I și Bruxelles II, prevăd proceduri de executare simplificate, comparativ cu cele din dreptul român. 

Cuvinte cheie: Regulament european, Bruxelles I, Bruxelles II, materie matrimonială, răspundere părintească, competență, recunoaştere, executare


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0823 sec.
292087348