romanian english

Luiza-Cristina GAVRILESCU: Tehnici normative de omogenizare a reglementărilor falimentului internaţional

Rezumat:  Reformele legislative recente din multe ţări, în special cele europene, au dezvoltat o atitudine favorabilă unui sistem extrajudiciar al insolvenţei. Noile instrumente statutare ale falimentului internaţional au intervenit într-un context marcat de multe particularităţi datorate în mare măsură factorilor istorici şi politici. Din acest motiv, au fost dezvoltate tehnici legislative care să permită menţinerea vocaţiei universale a instrumentelor elaborate. Deşi numărul de norme materiale pe care acestea le conţin este încă limitat, noile instrumente sunt parte dintr-un fenomen normativ complex,  într-un sistem în care pârghiile utilizate de  calea clasică raţională  sunt susceptibile de a contribui la omogenizarea legislaţiei internaţionale a falimentului.

Cuvinte cheie: reforme, sisteme extrajudiciare de insolvneţă, faliment internaţional, norme materiale


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0921 sec.
292087348