romanian english

Ioana Maria COSTEA: Regimul fiscal comunitar al fuziunii, divizării, transferului sau schimbului de active

Rezumat : Mediul juridic și economic gestionat de Uniunea Europeană pune faţă în faţă două componente ale tradiției juridice: suveranitatea statelor și libertățile de circulație. Intervenția comunitară prin legislație - Directiva privind fuziunile - permite o conciliere a dreptului societăților comerciale în statele membre și îmbunătățește libertatea de circulație în cadrul pieței comune. Scopul directivei privind fuziunile este un regim juridic comun pentru circulația capitalurilor între societăți și stabilește tratamentul fiscal al operațiunilor juridice, prin care se solicită statelor membre un minim de reglementare în domeniu, sub rezerva transpunerii. În același timp, Directiva 434/1990/CEE, astfel cum a fost modificată, consolidează statutul societății europene și societăţii cooperative europeane. Prin această intervenție, libera circulație a capitalurilor este consolidată în detrimentul suveranității statelor. Aspecte economice și fiscale ale mișcărilor de capital permite Uniunii să intervină în mod legal pentru a echilibra interesele contribuabililor și a statelor membre.

Cuvinte-cheie: companii , fuziuni , transfer de active, libertatea de circulaţie.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0707 sec.
292087348