romanian english

Carmen MOLDOVAN: Controlul imigraţiei şi respectarea relaţiilor de familie în interpretarea CEDO

Rezumat: Protecţia recunoscută străinilor în baza Convenţiei europene a drepturilor omului este parţial incompletă. Mecansimul denumit protecţie prin ricoşeu a permis instanţei de la Strasbourg să extindă domeniul de aplicare al unor drepturi protejate în mod expres de dispoziţiile Convenţiei şi la alte drepturi fundamentale. În acest mod, sistemul juridic iniţial, caracterizat prin vid parţial, a găsit soluţia asigurării unei protecţii efective pentru drepturile străinilor. În privinţa dreptului la viaţă de familie a străinilor se află în opoziţie două interese: cel al statului care are atribuţii discreţionare în politica privind imigraţia şi cel al individului. Conform  actualei interpretări a Curţii de la Strasbourg, interesul individual pare să aibă prevalenţă, luând în considerare circumstanţele concrete ale fiecărui caz. 

Cuvinte-cheie: străin, imigrare, interes general, interes individual, restricţie


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0852 sec.
292087348