romanian english

Lucia IRINESCU: Reglementări actuale privind relaţiile de familie

Rezumat: Legea 288/2007 a modificat Legea 4/1956 (Codul Familiei). Noua reglementare transpune preocupările legiuitorul român pentru conectarea dispoziții privind raporturile de familie cu cele menționate în actele internaționale. Modificările rezultate vizează stabilirea unui tratament juridic egal între bărbat și femeie în ceea ce privește relațiile de familie. Prin urmare, vârsta minimă necesară pentru căsătorie este aceeași pentru ambii soți. În ceea ce privește relațiile de paternitate, aceste schimbări legislative asigură un cadru juridic care permite copilului să îli stabilească paternitatea față de tatăl biologic. Studiul de față analizează toate aceste schimbări, în corelație cu reglementări anterioare, dar, de asemenea, și în corelație cu jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Cuvinte cheie: relații de familie, egalității de tratament, Curtea Europeană a Drepturilor Omului


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0851 sec.
292087348