romanian english

Dan Constantin TUDURACHE: Efectuarea înscrierilor în cartea funciară în temeiul hotărârilor judecătoreşti

Rezumat: Proprietatea și celelalte drepturi reale asupra unui imobil se înregistrează în registrul cadastral pe baza documentului prin care au fost constituite în mod valabil sau transmise. Hotărârea definitivă și irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorității administrative, va înlocui acordul cerut în vederea înregistrării drepturilor reale, dacă acestea sunt opozabile titularilor. Operațiunile de registru cadastral sunt realizate pe baza hotărârii în mai multe cazuri. Pot exista mai multe tipuri de hotărâri care au rolul de a înlocui acordul titularului unui drept de înregistrare cadastrală în efectuarea unor operațiuni de cadastru. Aceste hotărâri fie au un efect constitutiv sau care se translatează drepturi reale, sau au un efect declarativ cu privire la modalitățile de înregistrare extra-cadastrale pentru dobândirea dreptului real. Decizia care înlocuiește documentul autentic de amortizare, ordonanța de adjudecare, decizia pronunțată în acțiunea de înregistrare cadastrală, decizia pronunțată în cadrul acțiunii în rectificare înregistrărilor în registrul cadastral, decizia pronunțată în acțiunea de constatare a existenței unui drept dobândit prin uzucapiune, decizia de respingere a acțiunii în revendicare, pe motiv de dobândire a dreptului de proprietate prin uzucapiune de către pârât. Una dintre situațiile în care se poate dispune înregistrarea temporară a drepturilor reale, sub condiția unor motive ulterioare, este  o cerere de înregistrare un drept real în temeiul unei hotărâri judecătorești care a rămas irevocabilă. Scopul unei astfel de înregistrări este reprezentat de achiziționarea facultatea de a decide, în favoarea terților recunoscuți prin hotărârea că nu este irevocabilă, cu condiția justificării ulterioare. Un alt caz în care înregistrările se fac pe baza hotărârilor, este cel al hotărârii prin care se soluționează plângerea împotriva încheierii de respingere a cererii de înregistrare în registrul cadastral. Hotărârea definitivă și irevocabilă, prin care o astfel de plângere este rezolvată, se comunică, din oficiu, la biroul teritorial de către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului. Înregistrarea se face în baza hotărârii comunicate de oficiu Curtea dacă este vorba de o judecată constitutiv sau declarative cu privire la un drept real imobiliar.

Cuvinte cheie: registru cadastral, hotărâre judecătorească, din oficiu înregistrarea


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0821 sec.
292087348