romanian english

Codrin MACOVEI: Particularităţi ale obligaţiilor asumate de părţi în contractul de întreţinere

Rezumat: Contractul de întreținere viager ar putea fi definit simplu ca o vânzare imediată, cu o caracteristică specială: scadențele prețului se opresc la moartea vânzătorului. Dar elementul viager imprimă contractului  caracteristici atât de particulare. Având în vedere evoluția societății noastre, întreținerea viageră este o soluție inteligentă pentru ambele părți. Contractul de întreținere viageră este aceea convenție prin care o parte se angajează față de alta să-i transfere anumite bunuri, în schimbul întreținerii și îngrijirii pe viață. Acesta este un contract similar contractului de rentă viageră, dar în loc să achite beneficiarului sumele convenite, debitorul se obligă să îi asigure nevoile sale fundamentale materiale și spirituale. Acest articol își propune să analizeze în detaliu conținutul  acestei obligației contractuale, caracterul său pronunțat aleatoriu  și efectele extrem de personale. Dificultatea demersului derivă din autonomia acestui contract nenumit, deoarece întreținerea viageră se sustrage regulilor bine-cunoscute de la vânzare.

Cuvinte-cheie: contract de întreținere, element alea.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0929 sec.
292087348