romanian english

Gheorghe DURAC:Aspecte teoretice şi practice ale tranzacţiei judiciare

Rezumat: Tranzacția este definit ca "un contract prin care părțile termina un proces început, sau prin care se evita un proces care poate avea loc prin concesii reciproce, constând în renunțarea reciproc la pretențiile sau noi servicii, efectuate sau a promis de o parte cu condiția ca cealaltă parte renunță la dreptul care este contestată sau îndoielnic". Cu alte cuvinte, tranzacția (judiciară) este acordul între părți, care este exprimat și realizate de judecata față exemplu, care, fără să intervină, își găsește existența sa; este un contract legal.

Cuvinte-cheie: tranzacţia judiciară, contract, proces civil.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0885 sec.
292087348