romanian english

Authorship 2022-2020

For 2022-2020 (volumes 68-66), there are 195 authors out of which 122 are internal and 73 external. The external authors represent 37% of the total. 


Nr. crt. Anul Volum Număr Titlu articol* Nume Autor* Prenume Autor* Afilierea Autorului Nume Autor* Prenume Autor* Afilierea Autorului
1 2022 68 2 Admisibilitatea probelor în procesul penal – prevederi normative și abordări jurisprudențiale Covalciuc Ion Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova      
2 2022 68 2 Despre nevinovăție în dreptul procesual penal român și în criminalistică Petrea Alin Universitatea din Craiova      
3 2022 68 2 Soluții jurisprudențiale de desființare cu trimitere spre rejudecare în procedura camerei
preliminare
Vidrighin Vasile Ioan Universitatea „Lucian Blaga”
 din Sibiu
Grosu George Cătălin Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
4 2022 68 2 The challenges of procuring forensic evidence  and criminal proceedings in Kenya Were Boaz Oyoo  University of Szeged      
5 2022 68 2 Expertiza criminologică în mecanismul de prevenire  a infracționalității Bujor Valeriu Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău Buga Larisa  
6 2022 68 2 Conceptul de securitate criminologică în spațiul post-sovietic Bujor Valeriu Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău Clașevici Andrei Universitatea Liberă Internațională din Moldova
7 2022 68 2 Dileme postdelictuale – între asumarea responsabilității și negarea faptei comise (I) Ciocan Costică Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
8 2022 68 2 Criminologia legii și expertiza criminologică a legii – noi tendințe în cercetarea, învățământul și practica criminologică  Iacub Irina  Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău      
9 2022 68 2 Information relations as an object of criminal law protection in the information society Kliuchko Ryma  Yanka Kypala State University of Grodno, Republic of Belarus      
10 2022 68 2 Considerații de ordin criminologic cu privire la participația improprie în cauzele cu minori Predescu Bianca Maria Carmen Universitatea din Craiova Scurtu Ioana Raluca Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
11 2022 68 2 Abordări doctrinare și jurisprudențiale privind infracțiunile de corupție  BarbăneagrăAlexei Universitatea de Stat din Moldova Boloș Petru Universitatea de Stat din Moldova - Republica Moldova
12 2022 68 2 Investigarea criminalistica a accidentelor de trafic rutier Ciobanu Petruț Universitatea din București      
13 2022 68 2 Elemente de tactică cu privire la trecerea de la procesul investigativ informativ operativ la procesul penal în cazul investigării infracțiunilor contra securității naționale și de terrorism Cristescu Doru Ioan Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC) București      
14 2022 68 2 Drepturile și libertățile fundamentale în contextul implementării metodologiei privind investigarea infracțiunilor de corupție Gorincioi Mihail  Universitateadin Craiova      
15 2022 68 2 Considerații privind implicațiile monedelor virtuale în sfera infracțională și modalități de investigare a infracțiunilor săvârșite prin intermediul lor Macovei Marius-Cosmin Asociația Profesională Colegiul Consilierilor Juridici, Iași Voroneanu Popa Rareș-Vasile  Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” Iași
16 2022 68 2 Aspecte teoretice și practice privind cauzele speciale de nepedepsire și reducere a pedepsei prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Pănoiu Bogdan  Universitatea din Craiova      
17 2022 68 2 Aspecte de practică neunitară privind unele infracțiuni contra familiei Stanciu Mihai Alexandru  Universitatea „Ovidius” din Constanța      
18 2022 68 2 Fenomenul îmbogățirii ilicite: aspecte criminalistice  Ungurean Ivan  Universitatea de Stat din Moldova      
19 2022 68 2 Violența în familie în pandemia Covid-19. Sesizarea și intervenția în condițiile de risc
 epidemiologic
Gavriluță Cristina Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Gîtlan Costel Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
20 2022 68 2 Masca de protecție – barieră în procesul de ascultare a suspectului sau inculpatului  Pricină-Bobeică Lavinia  Universitatea din Craiova      
21 2022 68 2 Fluctuații ale criminalității pe timp de pandemie Vasiloi Djulieta  Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău      
22 2022 68 2 Elemente cu specific feminin ce pot fi incidente în cadrul unei investigații criminalistice Adam Lavinia-Mădălina  Licențiat în Drept      
23 2022 68 2 Influențarea declarațiilor martorilor prin tactici psihologice Diac Raluca Iuliana  Licențiat în Drept      
24 2022 68 2 The psychologist as a potential subject of social impact on convicts Ivinskaya Darya  Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine      
25 2022 68 2 Clasificarea multiaxială a tatuajelor. Importanța acesteia pentru investigațiile criminalistice Pîrlea Valeria  Licențiat în Drept      
26 2022 68 2 Necesitatea și proporționalitatea prelevării probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Național de Date Genetice Judiciare.  Carauș Nicolae  Universitatea din Craiova      
27 2022 68 2 Tipuri de urme care fac obiectul de studiu al traseologiei judiciare și considerații
asupra potențialului individualizator al acestora 
Drobotă Vasile  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
28 2022 68 2 Temeiurile, procesul și tactica audierii expertului judiciar Gheorghiță  Mihail Universitatea de Stat din Moldova Rotari Anatol  Expert judiciar de categorie superioară, Chișinău
29 2022 68 2 Dactiloscopia între arheologie și criminalistică.
Determinări dactiloscopice pe fragmente ceramice aparținând Culturii Cucuteni
Kovács  Adela  Muzeul Județean Botoșani      
30 2022 68 2 Determinarea vechimii absolute a documentelor pretins istorice din sec. XVII și XIX.
Studiu de caz 
Obreja Efim Centrul Național de Expertize
Judiciare, Chișinău
Gurău Nicolae Centrul Național de Expertize
Judiciare, Chișinău
31 2022 68 2 Criterii, tactici și metode de bază folosite în cercetarea la fața locului Păduraru Gabriel Dumitru Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC) București      
32 2022 68 2 Reflecții de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activității speciale de investigații Rusu Vitalie Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova Gavajuc Serghei Procuror-Șef Interimar al Procuraturii Anticorupție
33 2022 68 1 Legalitate echivocă în comerțul internațional cu date Ungureanu Carmen Tamara Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
34 2022 68 1 Să luăm dreptul transnațional (public) în serios! Bobei Radu Bogdan Universitatea din București      
35 2022 68 1 Aspecte jurisprudențiale privind relațiile personale dintre copil și părinții săi Irinescu Lucia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
36 2022 68 1 Principiul legalității operelor autorului Domite Nicoleta Rodica Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
37 2022 68 1 Extinderea pragului valoric al procedurii românești a cererilor cu valoare redusă  Dariescu Cosmin Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
38 2022 68 1 Principiul legalității și manifestările acestuia în domeniul insolvenței. Delimitări teoretice și aspecte practice  Susanu Claudia Antoanela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
39 2022 68 1 Atunci când 1+1+1=1 în cazul preempțiunii arendașului Macovei Codrin Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
40 2022 68 1 O posibilă problemă de legalitate a procedurii de executare silită: prorogarea competenței executorului judecătoresc Țiț Nicolae-Horia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
41 2022 68 1 Considerații cu privire la legalitatea prețului în produse și servicii în contractele de publicitate comercială Amironesei Aura-Elena Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
42 2022 68 1 Ipostaze ale principiului legalității în materia cauzelor de încetare a contractului de licență - Privire asupra cazului expirării brevetului de invenție Stângaciu Ramona Daniela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
43 2022 68 1 Ianus Quadrifrons, păzitor neiscusit al legalității în materia impunerii persoanei fizice Costea Ioana Maria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
44 2022 68 1 Legalitatea și legitimitatea folosirii forței în dreptul internațional Moldovan Carmen Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
45 2022 68 1 Consolidarea principiilor care asigură realizarea drepturilor copiilor în mediul digital Gavrilescu Luiza Cristina Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
46 2022 68 1 Considerații privind abordarea discriminărilor în dreptul român, în trecut și în prezent Mogîrzan Emanoil Corneliu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
47 2022 68 1 Legalitatea incriminării. Abordarea Curții Europene a Drepturilor Omului Radu Răzvan-Horațiu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
48 2022 68 1 Stabilirea creanțelor fiscale în contextul digitalizării administrației fiscale Galan Maria-Eliza Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
49 2022 68 1 Impunerea asupra redevențelor în context național și european Racu (căs. Prisacariu) Andreea Iuliana Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
50 2022 68 1 Necesitatea incriminării faptelor care aduc atingere genomului uman Mariț  Alexandru Academia de Studii Economice din Moldova Pîslaru Lilia Academia de Științe a Moldovei
51 2022 68 1 Principiul legalității - garanție juridică a respectării legii procesual-penale a Republicii Moldova și României Rusu Lucia Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova      
52 2022 68 1 Contractul ca izvor al poziției de garant și principiul legalității incriminării Nicorici Cristina Universitatea de Vest din Timișoara      
53 2022 68 1 Despre principiul legalității în activitatea judecătorului de instrucție în legislația Republicii Moldova Popa Vasile Universitatea de Stat din Moldova      
54 2022 68 1 Legalitatea procesului penal - consecințele încălcării articolului 311 alineatul (1) din Codul de procedură penală Bleahu Ionela Antoaneta Universitatea de Vest din Timișoara      
55 2022 68 1 Legalitatea pedepsei din perspectiva cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 din Codul de procedură penală Pușcă Marian Mădălin Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Nechita (căs. Pușcă) Manuela Maria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
56 2021 67 S 2 Cyberspace, the Final Frontier? Concluding and Performing Agreements. Unfair Terms in B2B Adhesion Contracts Ungureanu Carmen Tamara  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
57 2021 67 S 2 Munca şi noile ei contururi Dimitriu Raluca  Academia de Studii Economice, București      
58 2021 67 S 2 Unele consideraţii mai de aproape privind timpul de muncă la distanţă Panainte Septimiu  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
59 2021 67 S 2 Portabilitatea datelor cu caracter personal, prin prisma dispoziţiilor RGDP şi ale Directivei 2019/770: este gambitul reginei mutarea de deschidere adecvată? Goicovici Juanita  Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca      
60 2021 67 S 2 Cunoaşterea clientelei pe piaţa criptoactivelor – între teorie şi practică Popescu Alina V.  Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești      
61 2021 67 S 2 Aspecte teoretice şi jurisprudenţiale privind respectarea GDPR la încheierea şi executarea unui contract Dobrilă Mirela-Carmen  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
62 2021 67 S 2 Aspecte legale privind licitaţiile de artă online Vieriu Vlad  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
63 2021 67 S 2 Blockchain Technology and Electronic Wills Ţicău-Suditu Aniela-Flavia  Academia de Studii Economice, București      
64 2021 67 S 2 Tehnologia blockchain în executarea contractelor de publicitate comercială online Amironesei Aura-Elena  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
65 2021 67 S 2 Utilizarea blockchain în soluţionarea litigiilor Rusu Tudor-Matei  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
66 2021 67 S 2 Executarea acordurilor încheiate prin mijloace electronice rezultate din mediere în litigiile de comerţ internaţional în baza Convenţiei de la Singapore Pătraşc-Bălan Ionela-Diana  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
67 2021 67 S 2 Buna-credinţă în contractele click-wrap Modreanu Sorin-Claude  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
68 2021 67 S 2 Algoritmul – participant în procesul de încheiere a contractului Stanciu Crina-Maria  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Ştefăniu Codrin-Alexandru  University of Aberdeen, Scotland
69 2021 67 S 2 Perspective curente de semnare a contractelor online în dreptul comparat Buţureanu-Cărpuşor Andreea-Luminiţa  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
70 2021 67 S 2 Uberizarea dreptului – pericol sau oportunitate pentru profesiile juridice liberale? Boacnă Cătălin  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
71 2021 67 S 2 Riscurile psihosociale întâlnite de salariaţi în economia digitală. Dreptul la deconectare Vâlcelaru Alexandra-Georgiana  Universitatea din București      
72 2021 67 S 2 Falsul informatic. Interferenţe şi conexiuni cu alte infracţiuni Răducanu Ruxandra  Universitatea din Craiova      
73 2021 67 S 2 Arma secretă a concurenţilor: cuvintele cheie pentru SEO Irinescu Lucia  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
74 2021 67 S 2 Suveranitatea digitală – viitorul spaţiului virtual? Moldovan Carmen  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
75 2021 67 S 2 Provocări tehnologice în crearea standardelor pentru analiza amprentelor digitale Franţ Ancuţa Elena  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
76 2021 67 S 2 Directiva NIS: elaborarea unei reglementări-cadru privind securitatea informaţiilor din UE Tataru Ştefan Răzvan  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
77 2021 67 S 2 Data Protection and Digital Services – European Union Perspectives Şerban Andreea  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Barbosa Teixeira Cláudio  College of Europe (Bruges, Belgium), Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal)
78 2021 67 S 2 Dreptul Algoritmic Uscov Silvia  Baroul București      
79 2021 67 S 2 Natura şi impozitarea veniturilor realizate din activitatea de streaming Macovei Marius-Cosmin  Asociația Profesională Colegiul Consilierilor Juridici, Iași Voroneanu-Popa Rareş-Vasile  Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” Iași
80 2021 67 S 2 Aspecte de drept comparat privind metodele speciale de supraveghere sau cercetare utilizate în lupta împotriva criminalităţii informatice în legislaţia din Romania şi Republica Moldova Popa Vasile  Universitatea de Stat din Moldova      
81 2021 67 S 1 The Idea of Europe and Challenges in Legal Translation Introduction to the Topic of the 3rd Edition of the International Conference. Legal Translations Ciobâcă Carmen-Ecaterina Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Zup Iulia-Elena Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
82 2021 67 S 1 Babel and its Consequences: Legal Translation and Interpreting in the Late Stage of the Habsburg Empire (1848-1918) Wolf Michaela University of Graz, Austria      
83 2021 67 S 1 Subiectele muncii lui sunt româneşti. Ştefan Berechet şi traducerea lucrărilor lui Leon Casso Mâță Dan-Constantin Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
84 2021 67 S 1 German in Greater Romania. Legal transaltions and Romanian- German cultural dialogue Zup Iulia-Elena Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
85 2021 67 S 1 Damaschin Bojincă - Legal Scholar and Translator in Pre-Modern Romanian Culture Bruckner Alina Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
86 2021 67 S 1 Discursul judiciar utilizat de aparatul inchizitorial Floroaia Mihai Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamț       
87 2021 67 S 1 EU Legal Language, Translation and Terminology: Twelve Viewpoints on EU Multilingual Law-making Robertson Colin D. Former lawyer-linguist at the Council of the European Union      
88 2021 67 S 1 Recommandations linguistiques et habitudes langagières et protocolaires à l’usage des Europén.ne.s (ou d’usage uniquement en Europe ?). Écart entre la norme écrite et la norme en usage. Étude de cas : Glossaire du langage « sensible » pour la communication interne et externe (PE, 2020) Badea Georgiana I. Universitatea de Vest din Timișoara Tec Lavinia-Maria Universitatea de Vest din Timișoara
89 2021 67 S 1 Traductologie de corpus et formation des traducteurs juridiques Dincă Daniela Universitatea din Craiova      
90 2021 67 S 1 Contexte et bagage cognitif dans la traduction spécialisée : les contrats de vente du droit anglo-saxon Ciobâcă Carmen-Ecaterina Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
91 2021 67 S 1 Legal Translaboration for Effective Intercultural Communication Mandeng Adrien Bell University of Yaounde I      
92 2021 67 S 1 Inadvertenţe în traducerile oficiale ale textelor legislaţiei europene Ungureanu Carmen-Tamara Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
93 2021 67 S 1 Observatoire jurilinguistique sur les mots de la pandémie de covid-19. Étude plurilinguistique Berbinski Sonia Universitatea din București Guo Weiwei Université Lyon 2 Lumière, France
94 2021 67 S 1 Armonii juridico-semantice sau incongruenţe de traductologie ale dreptului de suită Dominte Nicoleta-Rodica Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Avarvarei Simona-Catrinel Universitatea „Ion Ionescu de la Brad”, Iași
95 2021 67 S 1 Particularităţi privind noţiunea de date cu caracter personal necesare pentru încheierea sau executarea unui contract la care persoana vizată este parte Dobrilă Mirela-Carmen Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
96 2021 67 2 Fundamentele juridice de drept privat ale noțiunilor de domiciliu şi reşedință obişnuită a persoanei fizice Predescu Bianca Maria Carmen Universitatea din Craiova      
97 2021 67 2 Ar putea fi considerat terroir ul domiciliul denumirilor de origine pentru vinuri?  Dominte Nicoleta Rodica Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
98 2021 67 2 O lume minunată cu multe jucării şi două locuinţe pentru copii Irinescu Lucia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
99 2021 67 2 A Man's Home is His Castle – Câteva repere istorice europene ale evoluţiei conceptului de domiciliu în dreptul privat Floare Marius Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca      
100 2021 67 2 Domiciliul consumatorului, drept criteriu de stabilire a competenţei teritoriale a instanţelor. (In)eficacitatea clauzelor neuzuale derogatorii Goicovici Juanita Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca      
101 2021 67 2 Relevanţa determinării domiciliului participanţilor la procedura insolvenţei în vederea îndeplinirii formalităţilor de citare şi de comunicare Gavrilescu Cristina Luiza Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
102 2021 67 2 Protejarea domiciliului în cadrul procedurilor de executare silită Țiț Nicolae-Horia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
103 2021 67 2 Noţiunea de domiciliu şi dreptul la viaţă privată în jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului Mihăilă  Camelia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
104 2021 67 2 Domiciliul şi reşedinţa – spaţiile în care este ocrotită viaţa privată prin mijloace de drept penal conform art. 226 C.pen.  Nicorici Cristina  Universitatea de Vest din Timișoara      
105 2021 67 2 Ultima reşedinţă obişnuită Ticău-Suditu Aniela Flavia Academia de Studii Economice, București      
106 2021 67 2 Violarea sediului profesional. Obiectul protecţiei. Comparaţie cu violarea de domiciliu Trandafir Andra-Roxana Universitatea din București      
107 2021 67 2 Analiza unor implicaţii ale reflectării pe plan penal a conceptelor de domiciliu şi reşedinţă  Dunea Mihai Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
108 2021 67 2 Violarea sediului profesional – aspecte controversate în teoria şi practica judiciară Elisei căs. Apostol Mirela Mihaela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
109 2021 67 2 Drumul spre Itaca sau unde este acasă în materie fiscală?  Costea  Ioana Maria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
110 2021 67 2 Consecinţe ale principiul nereturnării refugiaţilor în dreptul internaţional Moldovan Carmen Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
111 2021 67 2 Studiu de drept comparat privind fenomenul homelessness sau despre persoanele fără domiciliu. Cauze, măsuri şi soluţii Iftimiei  Andra Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
112 2021 67 2 Consideraţii cu privire la locul de muncă al funcţionarilor publici Pupăzan George Claudiu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
113 2021 67 2 Noţiunile de domiciliu şi reşedinţă în contextul asigurărilor de sănătate Macovei Marius-Cosmin Asociația Profesională Colegiul Consilierilor Juridici, Iași Voroneanu-Popa Rareș-Vasile Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” Iași
114 2021 67 1 Aspecte teoretice și practice privind rolul domiciliului în stabilirea competenței notarului public și al instanțelor judecătorești Toader Ionuț Alexandru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Urda Olga Andreea Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
115 2021 67 1 Planning-ul fiscal ante-2021 al giganților publicitari. Sustragerea veniturilor din publicitate de la impozitare. Rolul domiciliului fiscal. Perspective pentru viitor Amironesei Aura Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
116 2021 67 1 Legislația notarială reflectată în jurisprudența constituțională Toader Ionuț Alexandru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
117 2021 67 1 Aspecte teoretice și practice în dreptul intern și internațional privind stabilirea domiciliului minorului Gache Nicoleta-Luiza Baroul Iași      
118 2021 67 1 Factura –de la instrument de probă a unui act juridic la obiect material al acestuia Brănici Marius Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
119 2021 67 1 Procesul penal în cauzele cu minori: reflecții de ordin istoric Rusu Vitalie Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova      
120 2021 67 1 Considerații teoretice privind asigurarea securității criminologice în statul de drept Mariț Alexandru Academia de Studii Economice din Moldova      
121 2021 67 1 Săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu cu folosirea situației de serviciu Popa Gheorghe Universitatea de Stat din Moldova Botnariu Stela Universitatea de Stat din Moldova
122 2021 67 1 Considerații juridice și psiho-educaționale ale comportamentului de tip bullying Grădinariu Tudorița Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
123 2021 67 1 Victima infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii Jalbă Tudor Universitatea de Stat din Moldova      
124 2021 67 1 Reglementarea actuală a violenței domestice contra femeilor - între standardele europene referitoare la digitalizare și noile exigențe naționale penale  Gentimir Alina-Mirabela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
125 2021 67 1 Prezentare generală a regimurilor de protecție a libertății de exprimare Moldovan Carmen Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
126 2021 67 1 Drepturile culturale Bona Fide ale migranților Gentimir Alina-Mirabela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
127 2021 67 1 Observații critice cu privire la răspunderea juridică consacrată de art. 240 din Codul administrativ român Pupăzan George Claudiu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
128 2021 67 1 Fenomenul aculturației juridice – noțiuni preliminare, limite și implicarea globalizării Goldan Ana-Maria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
129 2021 67 1 Dimensiunea cibernetică a securității naționale în raport de dreptul european Apachiței Ioan Dumitru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
130 2021 67 1 Digitization of public administration. Romania of the 21st century Iftimiei  Mihai Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
131 2020 66 2 Cauza C-380/19: reviriment al standardului obligației de informare impusă comercianților în legătură cu soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) Amironesei Aura-Elena Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
132 2020 66 2 Modificări/remake-uri recente ale Legii nr. 17/2014 cu privire la dreptul de preempțiune la vânzarea de terenuri agricole situate in extravilan, în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene Dobrilă Carmen Mirela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
133 2020 66 2 Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale în cazuistica recentă a CJUE și impactul acesteia asupra jurisprudenței naționale: schimbări palpabile sau implicare secvențială? Goicovici Juanita Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca      
134 2020 66 2 Familia și viața de familie în sistemul de drept românesc. E timpul pentru o schimbare? Irinescu Lucia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
135 2020 66 2 The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell: CJUE față cu Uber. Exploatarea economiei colaborative Macovei Codrin Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
136 2020 66 2 Încuviințarea executării silite a debitorului consumator - exigențe europene, realități naționale Țiț Nicolae-Horia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
137 2020 66 2 Calificarea europeană a acțiunii în răspundere civilă intentată împotriva unui cocontractant și efectele acesteia. Cauza CJUE C-59/19 Ungureanu Carmen Tamara Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
138 2020 66 2 Evoluția aplicării în jurisprudența națională a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în materia principiului non bis în idem. Sudii de caz Blanariu Ancuța Judecătoria Iași      
139 2020 66 2 Confidențialitatea relației avocat-client în cauzele penale Elisei căs. Apostol Mirela Mihaela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
140 2020 66 2 Modelarea statutului expertului în România ca efect al hotărârilor CEDO Franţ Ancuța-Elena Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
141 2020 66 2 Limite ale valorificării art. 6 CEDO, dreptul la un proces echitabil, în cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 din Codul de procedură penală Pușcă Marian Mădălin Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Nechita (căs. Pușcă) Manuela Maria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
142 2020 66 2 Revizuirea în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Consecințele încălcării drepturilor prevăzute de Convenție Nechita (căs. Pușcă) Manuela Maria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Rus Andrei-Claudiu ICCJ
143 2020 66 2 Europa și merele de aur… Sau despre lectura normei fiscale prin regulile pieței unice Costea Ioana Maria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
144 2020 66 2 Rolul patern în viziunea judecătorilor europeni și impactul deciziilor acestora asupra jurisprudenței române Goldan Ana-Maria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
145 2020 66 2 Implicații ale dreptului Uniunii Europene asupra reformelor sistemului judiciar. Succint comentariu al Opiniei Avocatului General din 23 septembrie 2020 în cauzele reunite C-83/19, C127/19, C195/19,C-291/19, C-355/19, C-397/19  Moldovan Carmen Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
146 2020 66 2 Analiză privind prioritatea dreptului unional față de legislația națională. Prevalența dreptului unional asupra constituțiilor statelor membre Rus Ioan Călin Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
147 2020 66 2 Chestiunea prejudicială în cadrul procedurilor de arbitraj Rusu Tudor-Matei  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
148 2020 66 2 The impact of the ECHR Case-law on the Domestic Violence Regulations Sulima Snejana Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
149 2020 66 2 The Integration Law in MERCOSUR Guardatti Georgiana Alejandra  Universidad de Mendoza (Argentina)      
150 2020 66 S 1 „The Ubiquity of Law in Cyberspace Introduction to the Topic of the 4th Edition of the International Conference Legal Perspectives on the Internet” Ungureanu Carmen Tamara Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
151 2020 66 S 1 „Uber, un nou model de afacere și implicațiile sale asupra concurenței” Irinescu Lucia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
152 2020 66 S 1 „Digital contracts: Thinking in trends” Kiriiak Oxana Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine      
153 2020 66 S 1 „Internet Cookies – fişierele cu răvaş juridic” Tătaru Răzvan Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
154 2020 66 S 1 „Evaluarea condiţiilor exercitării controlului caracterului abuziv al comisioanelor de întocmire/analiză dosar şi de gestionare/administrare a creditului de către instanţele naţionale în sensul interpretării unitare a legii în lumina reperelor jurisprudenţiale stabilite de C.J.U.E.” Gavrilescu Luiza Cristina Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
155 2020 66 S 1 „The Traders' Liability for Lack of Conformity of the Digital Content and of the Digital Services, as Regulated by Directive (EU) 2019/770” Goicovici Juanita Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca      
156 2020 66 S 1 „Concurența neloială în sfera rețelelor de socializare” Amironesei Aura-Elena Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
157 2020 66 S 1 „Propuneri de lege ferenda privind optimizarea procesului de înfiinţare a asociaţiilor şi fundaţiilor prin utilizarea noilor tehnologii” Costina Loredana Academia de Studii Economice, București      
158 2020 66 S 1 „Factoring online şi platforme de comercializare a facturilor. Redefinind viitorul tehnicilor de finanţare a comerţului” Brănici Marius Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
159 2020 66 S 1 „Răspunderea contractuală a platformelor de intermediere” Rusu Tudor-Matei  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
160 2020 66 S 1 „Non-assertion pledges sau despre figuri juridice proteice” Stângaciu Ramona Daniela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
161 2020 66 S 1 „Provocări ale dreptului de autor în contextul pieţei unice digitale” Toma Alexandru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
162 2020 66 S 1 „Consideraţii cu privire la comunicarea prin e-mail a actelor de procedură în procesul civil” Țiț Nicolae-Horia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
163 2020 66 S 1 „Desfăşurarea proceselor prin videoconferinţă – respectarea dreptului de acces la justiţie sau periclitarea dreptului la un proces echitabil?” Uscov Silvia  Baroul București Morar Mirela Niculina Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj Napoca
164 2020 66 S 1 „Dosarul electronic – un prim pas către digitalizarea justiţiei?” Munteanu Oana-Cristina Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
165 2020 66 S 1 „Digital legacy” Țicău-Suditu Aniela-Flavia  Academia de Studii Economice, București      
166 2020 66 S 1 „Quo vadis învăţarea on-line în timpul pandemiei: implicaţii juridice. Educaţia digitală la nivel european” Dobrilă Mirela Carmen Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
167 2020 66 S 1 „Aplicarea teoriei ubicuităţii în identificarea locului săvârşirii infracţiunii în cazul faptelor penale săvârşite în mediul online” Dunea Mihai Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
168 2020 66 S 1 „Identificarea comportamentului simulat prin procesarea limbajului natural” Franţ Ancuța-Elena Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
169 2020 66 S 1 „Regimul sancţiunilor cibernetice în Uniunea Europeană” Corobană Adrian Academia de Studii Economice, București      
170 2020 66 S 1 „Limits of International Law in a limitless Cyberspace. Challenges and uncertainties” Moldovan Carmen Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
171 2020 66 S 1 Reflecţii juridice cu privire la activităţile de urmărire şi publicitate personalizată pe reţelele sociale Popa  Lăcrămioara Legal Professional Co-Founder TechLawGroup Stănescu Lorena-Elena Baroul Iași
172 2020 66 1 Forţa majoră şi executarea contractelor de comerţ internaţional  Ungureanu Carmen Tamara Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
173 2020 66 1 Aplicarea regulilor de concurenţă în perioadele de criză: lecţia COVID-19 Irinescu Lucia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
174 2020 66 1 Originalitatea într-o dimensiune juridică și non-juridică Dominte Nicoleta-Rodica Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
175 2020 66 1 Declarația de primire în spațiul locativ. Calificare juridică și utilitate Macovei Codrin Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Opăriuc Marcela-Georgiana Primăria Iași
176 2020 66 1 Soarta cauţiunii achitate pentru suspendarea executării titlului, în condiţiile art. 638 alin. (2) C. Pr. Civ. Țiț Nicolae-Horia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
177 2020 66 1 Accente jurisprudenţiale privind clauza de dezicere din antecontractele/promisiunile de vânzare-cumpărare Dobrilă Mirela Carmen Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
178 2020 66 1 Alienarea parentală: abuz emoţional şi psihologic asupra copilului în contextul divorţului părinţilor Luca Cătălin  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
179 2020 66 1 Experimentarea familială – un fundament în devenire, potrivit actualei legislaţii din Franţa şi din Anglia Goldan Ana-Maria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
180 2020 66 1 Pledoaria sau greutatea cuvintelor în balanţa echităţii Munteanu Oana-Cristina Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
181 2020 66 1 Observaţii cu privire la efectele tratamentului diferenţiat al protecţiei creditorilor în ipoteze particulare de divizare a societăţilor Oprea Alexandra-Teodora Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
182 2020 66 1 Eficacitatea mecanismului de examinare a investiţiilor străine directe în Uniunea Europeană Pătrașc-Bălan Ionela-Diana  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
183 2020 66 1 Teoria in-house consacrată de hotărârea Teckal şi efectele sale în evoluţia jurisprudenţei europene Mihăilă  Camelia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
184 2020 66 1 Riscuri fiscale în externalizarea activității  întreprinderilor Rusu Tudor Matei Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
185 2020 66 1 Lex informatica şi protecţia datelor cu caracter personal Șerban Andreea Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
186 2020 66 1 Consideraţii asupra problemei impozitării sau taxării tehnologiei On y va ... où? Stângaciu Ramona Daniela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
187 2020 66 1 Protecţia informaţiilor de afaceri: informaţii clasificate, confidenţiale, date cu caracter personal Tataru Răzvan Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
188 2020 66 1 Premisele utilizării datării cu radiocarbon în investigaţia criminalistică Franţ Ancuța-Elena Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
189 2020 66 1 Opinie juridică privind posibilitatea computării privării de libertate într-un caz particular referitor la măsurile educative privative de libertate  Dunea Mihai Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
190 2020 66 1 Competenţa Direcţiei Generale Anticorupţie în efectuarea actelor de cercetare penală. Aspecte de jurisprudenţă neunitară Apachiței Ioan-Dumitru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
191 2020 66 1 Premisele bugetare ale autonomiei locale şi ale descentralizării Costea Ioana Maria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
192 2020 66 1 Impactul hotărârii Camerei Curţii Penale Internaţionale de respingere a autorizării anchetei procurorului asupra activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii la nivel internaţional. Cauza Afganistan Gentimir Alina Mirabela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
193 2020 66 1 Consideraţii privind noţiunea de democraţie digitalizată Iftimiei  Andra Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
194 2020 66 1 Reflecţie în legătură cu posibilitatea angajării răspunderii internaţionale a Chinei pentru efectele pandemiei COVID-19, din perspectiva dreptului internaţional Moldovan Carmen Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
195 2020 66 1 Principiul statului de drept şi protecţia drepturilor omului. Instrumente juridice europene versus interese politice conjuncturale Sulima Snejana Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași      
 Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0874 sec.
292087348