romanian english

Anale UAIC, Tomul XXXVIII, XXXIX, s. III d, 1992-1993

GENOVEVA VRABIE - Controlul constituţionalităţii legilor, mijloc de asigurare a supremaţiei Constituţiei

5

GABRIELA LUPŞAN şi DAN TUDORACHE - Consideraţii asupra dreptului de proprietate.

17

DUMITRU MACOVEI - Perfecţionarea legislaţiei în materia moştenirii legale.

25

DUMITRU RADU şi GHEORGHE DURAC - Unele aspecte în legătură cu sarcina probei în litigiile de muncă

35

GHEORGHE FILIP - Cazurile de iresponsabilitate disciplinară

45

IOAN MACOVEI şi ELENA IFTIMIE - Soluţii de drept internaţional privat în domeniul raporturilor de familie.

59

GRIGORE GR. THEODORU - Casarea hotărîrii penale atacate cu recurs pe temeiul lipsei de conformitate dintre soluţia dată şi prevederile legii.

67

TOADER TUDOREL - Calitatea procesual penală de parte vătămată.

83

MARIA-IOANA MICHINICI - Reflecţii asupra pedepsei cu moartea.

89

NARCIS GIURGIU - Principiile fundamentale ale dreptului penal. I

103

MIHAI JACOTĂ şi IOAN MACOVEI - La littérature juridique sur l’administration de la province.

129

ŞTEFAN RĂUSCHI - Personalitatea juridică a societăţilor agricole.

153

IN MEMORIAM - Octavian lonescu

161

RECENZII.

167


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0889 sec.
292087348