romanian english

Anale UAIC, Tomul XXVII, s. III d, 1981

MARIA DVORACEK — Începuturile învăţămîntului superior juridic la Iaşi

5

STUDII

ŞTEFAN RĂUSCHI, FLORIN SAVA — Configurarea raporturilor juridice la care participă unităţile consiliului agroindustrial unic de stat şi cooperatist

13

JULIETA MANOLIU, IOAN MACOVEI — Cu privire la regimul juridic al dreptului de proprietate personală asupra locuinţei

29

ICHIL BENDITER — Iniţiativa legislativă

43

DUMITRU MACOVEI — Unele consideraţii privind procedura şi efectele încetării contractului de muncă

55

MIHAI JACOTĂ — Formalismul dreptului roman şi condiţiile necesare pentru apariţia unei ştiinţe a dreptului

69

DISCUŢII

MIHAI JACOTĂ — Reflexii asupra recentei reglementări maghiare de drept interna­ţional privat

79

AUREL CIOPRAGA — Implicaţii psihologice ale confruntării

83

PAUL C. OLCESCU — Exerciţiul dreptului de a încheia tratate internaţionale

87

CONSTANTIN ANDRONOVICI — On the principle of exclusively peaceful use of outer space

93

ELENA PIPERNEA — Exigenţele actualei etape de dezvoltare a României în perfecţionarea principiilor fundamentale ale administraţiei de stat

99

GHEORGHE PITICARU — Regimul juridic al bunurilor soţilor în dreptul internaţional privat

105

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

GRIGORE GR. THEODORU — L’influence de système des sanction pénales sur quelques institutions de procédure pénale

112

MARIA ZOLYNEAK — L'application de certaines institutions du droit pénal — le sursis, la libération conditionnelle, le concours d’infractions — aux peines non-privatives de liberté

117

RENÉE SANILEVICI — Locul contractului de cercetare ştiinţifică în sistemul contractelor şi particularitatea corelaţiei risc-răspundere.

121

RECENZII

125


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0877 sec.
292087348