romanian english

Anale UAIC, Tomul XV, s. III d, 1969

Cercetarea ştiinţifică la Facultatea de drept din Iaşi în ultimii 25 de ani

I - VII

NICOLAE ŢAŢOMIR – „Jus cogens” în contextul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului -„Jus cogens" in the context of the universal declaration of man's rights

1

I. BEDINTER ― Dreptul constituţional şi ştiinţa politică - Le droit constitutionnel et la science politique

11

S. CIUREA ― Unele măsuri preventive în vederea asigurării legalităţii socialiste de către organele administrasţiei de stat în R. S. România - Quelques mesures en vue la légalité socialiste par les organes administratifs d'Etat dans la République Socialiste de Roumanie

21

ELENA PIPERNEA ― Principiul suveranităţii şi independenţei naţionale şi de stat în constituţiile socialiste ale României - Le principe de la suveranité et de l’indépendence nationale et d’état dans les constitutions socialistes de la Roumanie

33

C. ZOTTA ― Natura juridică a Consiliului economic şi social - Considérations concernants la qualité de sujet de droit inter­national en examinant la nature juridique do I'ECOSOC

41

MIHAI JACOTĂ şi DUMITRU RADU ― Competenţa instanţelor noastre în procesele de divorţ ale străinilor - La compétence des tribunaux roumains dans les procès de divorce des étrangers

51

RENEE SANILEVICI ― Culpa comună în raporturile contractuale între organizaţiile socialiste - La „faute commune“ dans les rapports contractuels entre les organisations socialistes

69

B. BRAUNŞTEIN ― Unele probleme ale participaţiei în lumina noului cod penal - Quelques problèmes de la participation criminelle à la lumière du nouveau code pénal

77

GR. GR. TEODORU ― Perfecţionarea reglementării recursului în dezvoltarea dreptului procesual penal român - Le pourvoi en cassation dans Ir développement de la pro­cédure pénale roumain

85

OCTAVIAN LOGHIN - Minoritatea în noul cod penal - La minorité dans le nouveau code pénal

99

M. ZOLYNEAK ― Consideraţii asupra concursului formal de infracţiuni în lumina noului cod penal - Considérations sur le concours ideal d'infractions dans le nouveau code pénal

111

MEDALION

VASILE NEGRU ― Paul I. Demetrescu

121

NOTE

B. BRAUNŞTEIN ― Legalitatea incriminării, garanţie juridică fundamentală a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

125

GR. GR. TEODORU ― Noul cod de procedură penală al Republicii Socialiste România, important instrument juridic de întărire a legalităţii socialiste în activitatea organelor judiciare penale

131

M. JACOTĂ ― Probleme şi soluţii ale conflictelor de legi în domeniul familiei în codificarea poloneză din 12 noiembrie 1965

143

RECENZII

149

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

155


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0868 sec.
292087348