romanian english

Anale UAIC, Tomul VII, s. III, 1961

I. DAVIDSOHN și A. LOGHIN, 40 de ani de luptă a partidului pentru libertatea și fericirea poporului

I-XIV

N., GOSTAI: -- Lupta populațiilor de la gurile Dunării împotriva autorităților romane

1-10

V. SOFRONI - Preocupări de limbă în literatura romînă veche

11-44

E. TEODORESCU - Limba în opera lui Costachi Conachi

45- 54

M. CAHPOV – Formații lexicale din nume proprii de persoane din limba franceză

55- 60

D. MIRON - Propoziția infinitivală de tip latin – acuzativul infinitiv - în limba franceză

61- 80

A. VRACIU - Un capitol din istoria vechilor raporturi lingvistice balto-slave: epoca de formare a adjectivelor conjunctivale

81- 88

A. ZACORDONEȚ - Problema existenței aspectul verbal în limba română

89- 98

I. LĂUDAT - Cronica anonimă racovițeană sau Letopisețul Țării Moldovei dintre anii 1661-1729 .

99-114

AL. HUSAR - Poetul în concepția lui M. Beniuc

115-131

J. ZEMAN – Cibernetica și problema psiho-fizică

133-140

J. ZEMAN – Informație și entropie în cunoaștere

141-150

C. DIMITRIU și S. TEODORESCU – Contribuții în studiul minorilor delincvenți

151-160

A. COSMOVICI - Despre dezvoltarea capacității de muncă intelectuală independentă

161-170

M. TODOSIA, E. MARIN, V. CIȘMAȘ, C. BOTEZ - Aplicarea creatoare a principiilor planului cooperatist al lui V.I. Lenin de către PMR la condițiile țării noastre

171-192

N. ȚAȚOMIR- Poziția statelor socialiste față de instituțiile specializate ale O.N.U.

193-202

M. JACOTĂ – Observații asupra arbitrajului în dreptul internațional privat

203-21

I. IAVORSCHI – Garanțiile personale în dreptul feudal romîn

213-221

GR. TEODORU - Sistemul procesului penal socialist

223-230

NOTE

TH. SIMENSCHY -- Pro domo

231—239

A. VRACIU - În problema legilor limbii

241-244

I. LĂUDAT – Cronicile slavo-romîne din secolele XV și XVI

245-250

E. STERE – Constantin Dimitrescu-Iași

251-252


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0828 sec.
292087348