romanian english

Anale UAIC, Tomul VI, s. III, 1960

IORGU IORDAN - Școala filologică ieșeană

1-12

TH. SIMENSCHY - Gramatica lui Panini. Elemente gramaticale, simboluri și formule sintactice

13-32

VEIKKO VAANANEN – Din nou despre latina vulgară

33-40

MAURICE LEROY – De la ”Cratylos” a lui Platon la lingvistica modernă

41-46

BELA ȘULAN – Câteva considerații privind împrumuturile de cuvinte

47-56

H. SORENSEN – Studii românești în țările scandinave

57-60

CARLO TAGLIAVINI – Flamanzi și olandezi în vocabularul romîn

61-66

GAVRIL ISTRATE – Originea limbii romîne literare. Noi contribuții

67-78

G. BLENDY – Izvoarele dicționarului romîn-latin-maghiar al lui Ștefan Crișan Korosi

79-100

A. VRACIU – Considerații asupra genezei formelor pline de adjectiv din limbile slave și baltice

101-110

M. ZDRENGHEA – O nouă clasificare a părților de vorbire

111-118

V. ROTUNDU – Tipuri arhaice de teme nominale păstrate în protoslava târzie

119-126

EMIL VRABIE –Privire asupra lexicului unui grai velicorus din RPR

127-132

ENDRE PALFFY – C. Dobrogeanu-Gherea și N.C. Cernișevschi

133-142

I. LĂUDAT – Letopisețul Țării Moldovei de la Istrate Dabija înainte (1661-1709)

143-154

G.C. NICOLESCU – Creația lui Alecsandri în primii ani ai domniei lui Cuza

155-164

M. PLATON – VL. Maiakovski și poezia romînă actuală

165-178

C. CIOPRAGA – Poezia păcii

179-188

M. PETRESCU-DÎMBOVIȚA – Populații și culturi în spațiul carpato-dunărean în prima jumătate a primului mileniu î.e.n.

189-201

I. DAVIDSOHN - Fundamentarea ateismului științific în lucrările lui V.I. Lenin

203-220

D.I. GOLDENBERG – Contribuția lui Ștefan Stincă la aplicarea creatoare a învățăturii marxiste despre om și societate în domeniul medicinei

221-228

Petre BOTEZATU – Disoluția noțiunii de adevăr în sistemele logice neo-pozitiviste

229-236

I. STRĂCHINARU – Elemente de psihologie în opera lui C.I.Parhon. Bazele materiale ale afectivității

237-246

N. ZAHARIA și A LOGHIN – Probleme de biologie în sistemul filozofic al lui Vasile Conta

247-260

M. TODOSIA și N. STOICA – Începuturile învățământului economic în Iași

261-275

V. COȘCIUG – Contribuții la studiul dezvoltării raționale a producției agricole în zona de cultură a cerealelor și de creștere a animalelor în Moldova

277-288

N. VASILESCU Și P. MAGAZIN – Consolidarea economico-organizatorică a C.A.C în regiunea Iași

289-318

G. PAVLU și P. GRUMBERG – Arhitectura în regimul de democrație populară și perspectivele dezvoltării orașului Iași în Romînia socialistă

319-326

G. CURINSCHI – Contribuția orașului Iași la dezvoltarea arhitecturii romînești

327-336

BORIS SPASSOV – Victoria socialismului și necesitatea de a modifica constituția Republicii Populare Bulgaria

337-346

P. KOLOTKA - Relații de proprietate în noua construcție cehoslovacă

347-352

MIHAIL JACOTĂ – Cîteva texte din perioada clasică a dreptului roman oglindind transformările relațiilor de producție sclavagiste

353-362

B. BRAUNȘTEIN și M. ZOLYNEAK – Libertate și necesitate în procesul penal

363-370

I. BENDITER – Cu privire la obiectul dreptului de stat RPR

371-380

M. DVORACEK – Rolul comisiilor de împăciuire în respectarea de către cetățeni a normelor de conviețuire socialistă

381-387


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0797 sec.
292087348