romanian english

Anale UAIC, Tomul III, s. III, 1957

M. PETRESCU-DÎMBOVIȚA – Principalele rezultate ale săpăturilor de la Trușești

1-25

C.CIHODARU – Braniștile și problema apariției rezervației senioriale în Moldova

27-54

GH. PLATON – Contribuții la cunoașterea situației locuitorilor din regiunea ”bălții” Brateșului în prima jumătate a secolului al XIX-lea

55-76

G. ISTRATE – Originea și dezvoltarea limbii romîne literare

77-96

Al. ANDRIESCU – Contribuția marilor cronicare moldoveni și munteni la dezvoltarea limbii literare

97-142

ECAT. TEODORESCU – Matei I. Caragiale, un artist al contrastelor

143-152

M. ZDRENGHEA – În legătură cu evoluția sistemului vocalic al limbii romîne

153-162

ȘT. GIOSU – Indicații practice cu privire la analiza sintactică

163-188

TH. SIMENSCHY – Gramatica lui Panini – Sintaza cazurilor

189-248

EM. LEVIȚSCHI – Două versiuni romînești ale romanului Război și pace

249-273

H. PERETZ – Arta portretului în nuvele lui Thomas Mann

275-288

V.PAVELESCU – Psihologie și literatură

289-296

V. PAVELESCU – Formele de interdependență în explicarea comportamentului

297-314

S. GĂINĂ – Factorii muncii în seminar

315-338

A. COSMOVICI și C. DIMITRIU – Probele de control în învățămîntul superior

339-362

N. ȚAȚOMIR – Regimul canalului de Suez

363-374

I. BENDITER – Sistemul electoral al RPR

375-396

M. JACOTĂ – Pactul de eliberare din sclavie (pactum ad liberatem) și pactul de răscumpărare a sclavului din fondurile sale proprii (redemption suis nummis)

397-416

NOTE

E CUCIUREANU – Eminescu și Pascoli

417-419

A. VRACIU – 70 de ani de existență a limbii esperanto

420-423

G. ISTRATE – Vasile Alecsandri

424-428

RECENZII

MELANGES LlNGUISTIQUES - Editura Acad. R.P.R.,București,1957 (I. Turcu)

429-439

GH. BULGAR - Scriitorii romîni despre limba și stil, Culegere de texte și introducere, București, 1957 (Valemin Sofroni)

439-442

MARTIN ALONSO - Ciencia del lenguaje y arte del estilo, Madrid, 1953, ed. 4 (Șt. Cuciureanu)

442-443

N. PETERSON – Contribuții la studiul limbii lituane, Edit. Acad. de Științe a V.R.S.S., Moscova, 1955 (A. Vraciu)

443-447

INDIICELE BIBLIOGRAFIC AL REVISTEI "VIAȚA ROMÎNEASCĂ", 1906-1916 (M. Frunză)

447-453

NECROLOAGE

GEORGE BACOVIA (N. I. Popa); CONSTANTIN I. BALMVS (N.I. Popa); MIHAl CODREANU (Const. Ciopraga); TITUS HOTNOG (Gh. Agavriloaie); BARBU LAZAREANU (T. Sirbu); GEORGE MURNU( Șt. Cuciureanu), ȘTEFAN PASCA (G. Istrate) ; CAMIL PETRESCU (Const. Ciopraga); PETAR SKOK (A. Zacardoneț); V. F. SISMAREV (Ariton Vraciu) G. TUTOVEANU (Const, Ciopraga)

454-479


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0867 sec.
292087348