romanian english

Anale UAIC, Tomul II, s. III, 1956

M. PETRESCU-DÎMBOVIŢA - Contribuţii arheologice la problema începuturilor feudalismului în Moldova

1-17

V. NEAMŢU - Răscoala din Moldova din primavară anului 1633

19-34

D. GAFITANU – Concepţia lingvistică al lui Al. Lambrior

35-52

A. ZACORDONEŢ – Confruntarea procedeelor gramaticale ale limbilor rusă şi română

53-66

TH. SIMENSCHY - Antologia sanscrită a lui Coşbuc

67-140

AL. DIMA - Preocupările lui AI. Russo cu privire la problemele limbii literare

141-160

M. PLATON - G. Ibrăileanu despre clasicii literaturii ruse

161-178

DAN HĂULICA - Lupta lui Ibrăileanu împotriva decadentismului

179-190

CONST. CIOPRAGA - Calistrat Hogaş – între clasicism şi parodia lui

191-212

V. STOLERU - Obiectivele satirei în Gargantua et Pantagruel

213-230

H. PERETZ – Lupta între progres şi reacţiune în romanul lui Thomas Mann Zauberberg 

231-244

V. PAVELCU - Echilibrarea neuropsihică în procesul instructiv-educativ

245-290

S. GĂINĂ - Psihologia copilului în lumina materialismului dialectic

291-298

A. COSMOVICI şi C. DIMITRIU - Rolul controlului în formarea unui stil de muncă independentă

299-36

I. VÎNTU - Rolul instanţelor judecătoreşti în asigurarea legalităţii populare în administraţia de stat a R.P.R.

317-340

M. JACOTĂ - Sistemul de rezolvare a conflictelor de legi în materie contractuală în dreptul internaţional privat romîn

341-360

I. lAVORSCHI – Unele probleme privind desfacerea contractului de muncă

361-378

PAUL I. DEMETRESCU - Dreptul de autor

379-394

NOTE

P. ISTRATE - Construcţii pronomiale pleonastice

399-406

I.D. LĂUDAT - Teodor T. Burada etnograf şi folclorist

407-414

L. ANDRONIC - Contribuţie la istoricul Şcolilor ţinutale

415-420

E.STERE – Contribuţii la problema seminarului

421-426

M. AVADANEI - Din trecutul învăţămîntului juridic în Moldova (cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la înfiinţarea Facultăţii de ştiinţe juridice din Iaşi)

427-431

RECENZII

Acad. Iorgu IORDAN - Nume de locuri romîneşti în Republica Populară Romînă, vol. I, Ed. Acad. R.P.R., 1952 (304 p.) (V. Amote)

433-442

M.V. SERVIESCKI, Introducere în lingvistica romanică, ed, II (Editura literaturii în limbi strliine) Moscova, 1954 (Şt. Cuciureanu şi Hariton Vraciu)

443-445

Grigore URECHE, Letopisetul Ţării Moldovei, Ediție îngrijită, studiu introductiv, indice și glosar de P. P. Panaitescu, B. S. P.. I.. A., București, 1955 (G. Istrate)

446-451

Pisanti VITORE, Storia delle letterature anttcbe dell' India, 283 p.8, L200. Nouva Accademia. editrice; 1954 (Th. Simenschy)

452-453

Note pe marginea ultimei ediții a cronicii lui Grigore Ureche (I. D. Lăudat)

454-461

STUDII DE GRAMATICĂ – vol. I, 1956, 215 p. Editura Acad. RPR (Șt. Giosu)

462-467

ION MARIN SADOVEANU – Sfîrșit de veac în București (I. Sirbu)

468-471

DIN ISTORIA RELAȚIILOR LITERARE ROMINO-UCRAINENE (E.Levițchi)

472

COLECȚIA ”MICA BIBLIOTECA CRITICĂ" - (E. S. P. I.. A.) (Viorica Florea)

473-476

COMEMORĂRI

MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA (Șt. Cuciureanu)


477-488


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0862 sec.
292087348