romanian english

Bianca-Maria Rusu: Înțelepciunea și deșertăciunea scrisorilor de pe munte – o perspectivă financiar-constituțională asupra principiului legalității impunerii

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-12

Rezumat: Deopotrivă fericire și maledicție, legalitatea impunerii este cheia de boltă în asumarea obligației generale de a contribui la cheltuielile publice. Consimțământul la impozit este dependent de garanția că libertatea individuală este înfrântă numai în virtutea și în limitele legii, iar consacrarea constituțională a principiului legalității impunerii ar trebui să reprezinte, în teorie, un gardian al acestei garanții. Din scrisorile lui Rousseau aflăm că nu există libertate în absența legii și că legea este cea care o desăvârșește, dar oare interpretarea greșită a legii nu ne constrânge? Studiul de față își propune o analiză a principiului legalității impunerii, din perspectivă financiară și constituțională, cu aplecare critică asupra problemelor de interpretare generate de jurisprudența Curții Constituționale și asupra implicării puterii executive în procesul de legiferare.

Cuvinte-cheie: impunere, principiul legalității, libertate, putere executivă.

Referințe

Bouvier M., Le consentement de l’impôt : les mutations du citoyen-contribuable, 2018.

Bufan R., Bidoso M., Cochințu I. ș.a., Tratat de drept fiscal. Volumul I. Teoria generală a dreptului fiscal, Editura Hamangiu, București, 2016.

Carpenter C., Magna Carta: With a New Commentary by David Carpenter, Editura Penguin Books Ltd, 2015.

Costea I.M, Drept financiar. Note de curs, ed. a VIII-a, rev. și ad., Editura Hamangiu, 2023.

Crennan S., Magna Carta, Common Law Values and the Constitution, în Melbourne University Law Review, vol. 39.331/2014.

Deleanu I., Drept constituțional și instituții politice, Editura Europa Nova, București, 2002.

Drosu Șaguna D., Drept financiar public, ed. a VI-a, Editura C.H. Beck, București, 2017.

Demir M., Onder R., The principle of legality of the taxes: an evaluation on Turkey and the selected countries, International Public Finance Conference, 2019.

Evans M., Jack I., Sources of English Legal and Constitutional History, Butterworths-Heinemann, 1984.

Găină A. M., Principiile dreptului fiscal – fundament al impunerii fiscale, în Revista Științe Juridice nr. 92/2008.

Gherghina S., Comentariu art. 139, în Muraru I., Tănăsescu E.S., ș.a., Constituția României. Comentariu pe articole, ed. a III-a rev. și ad., Editura C.H. Beck, București, 2022.

Gherghina S., Drept financiar public, Editura C.H. Beck, București, 2019.

Passant J.,Tax and the Forgotten Classes: from the Magna Carta to the English Revolution, în The Australasian Accounting Business and Finance Journal, vol. 10/2016.

Rousseau J.J. Lettres écrites de la montagne, în Collection complète des oeuvres, Geneva, 1780-1789, vol. 4.

Vida I., Manual de legistică formală (introducere în tehnica și procedura legislativă), Editura Lumina Lex, București, 2004.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0809 sec.
292087348