romanian english

Cristina Valentina Ploscaru: Prejudiciul moral al persoanei juridice, cauzat prin încălcarea libertăţii de exprimare, analizat prin prisma jurisprudenţei instanţelor naţionale, cât şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-21

Rezumat: Prejudiciul moral este unul dintre cele mai complexe tipuri de daune pe care le poate suferi o persoană. Persoana care a suferit un prejudiciu moral are dreptul la despăgubiri. Majoritatea doctrinarilor cred că prejudiciul moral nu poate fi estimat şi nici evaluat. Persoanele morale pot suferi daune morale. Formele de manifestare sunt examinate în lumina Curţii Europene a Drepturilor Omului. Persoanele juridice pot suferi daune morale ca urmare a încălcării libertăţii de exprimare.

Cuvinte‑cheie: persoane juridice, daune morale, tipul daunelor, drepturi nemateriale de reputaţie, forme de manifestare, libertatea de exprimare

Referințe

Bîrsan C., Convenţia europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole. Vol. I. Drepturi şi libertăţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

Caţaveică E., „Modalităţile de exprimare a prejudiciului moral cauzat persoanelor juridice în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului”, în Revista Naţională de Drept, nr. 6/2014, [Online]

Corbu C. A., Persoanele juridice şi grupurile de particulari în jurisprudenţa CEDO, Editura Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 2010

Moldovan C., Libertatea de exprimare. Principii, restricţii, jurisprudenţă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

Munteanu C., „Drepturile personalităţii. Caractere şi limite”, în Revista română de drept privat, nr. 6,/2011[Online]

Răduleţu,S., Libertăţi fundamentale, ed. a II‑a rev., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008

Roibu M., Libertatea de exprimare şi limitele ei penale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013;

Roman, C., „Între Obscenitate şi artă. Exprimarea artistică a libertăţii de exprimare”, [Online]

Safta M., Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. I. Teoria generală a dreptului constituţional. Drepturi şi libertăţi, ed. a IV-a, revizuită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018

Stoicescu S., Libertatea de exprimare versus dreptul la reputaţie Aplicarea standardului CEDO la jurisprudenţa naţională, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2019


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0791 sec.
292087348