romanian english

Lucia Irinescu: Aspecte jurisprudențiale privind relațiile personale ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-3

Rezumat: Interesul superior al copilului, în accepțiunea Legii nr. 272/2004 şi a Codului civil, se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la un echilibru socioafectiv şi la viață de familie, drept afirmat şi prin art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului. Copilul are dreptul să crească alături de ambii săi părinți, care sunt responsabili pentru creşterea şi educarea lui. În situația în care părinții nu locuiesc împreună, posibilitatea părintelui la care nu se afla copilul de a avea legături personale cu acesta trebuie recunoscuta intr-o măsură cât mai ridicată.

Cuvinte-cheie: interesul superior al copilului, autoritate părintească, relații personale, practică judiciară

Referințe

Avram M., Mocanu C.-I., „De la Ana la Caiafa: interogaţii și soluţii privind locuinţa alternantă a minorului”, în Revista de Dreptul Familiei, nr. 1-2/2019

Barbur D. F., „Evoluția relațiilor personale dintre copil și părintele separat în practica judecătorească”, în Pandectele Române nr. 1/2021

Crăciunescu C. M., “Interesul superior al copilului în exercitarea autorității părintești exclusiv de către unul dintre părinți”, în M. Avram (coord.), Autoritatea părintească. Între măreție și decădere, Ed. Solomon, București, 2018

Filote-Iovu I.A., „Dreptul copilului de a avea legături personale cu părinţii sau cu alte persoane, în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor omului şi a celei naţionale”, în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020

Irinescu L, „Birdnesting – o nouă abordare a divorţului şi despre cum putem adapta prevederile articolului 400 din Codul civil”, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021

Irinescu L., „O lume minunată cu multe jucării și două locuințe pentru copii”, în Analele Științifice ale UAIC, Tomul LXVII/2, seria Științe Juridice, nr. 2/2021, http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-3

Lupu P.A., Stoica A., „Problematica restrângerii dreptului de păstrare a legăturilor personale cu minorul în contextul Covid-19”, [Online]

Moloman B.D. ,„Pot fi virusate şi puse în carantină relaţiile de familie? Despre obligaţii şi drepturi familiale în vremuri pandemice”, în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020

Motica A. R., Buzincu, O, „Reflexia interesului superior al minorului în acordul parental”, în Revista de Dreptul Familiei. Supliment/2020

Neamţ I. I., “Locuinţa alternantă. Sau când interesele superioare ale părinţilor sunt mascate sub forma interesului superior al copilului. O analiză critică,” în Revista de Dreptul Familiei, nr. 2/2020

Neamţ I. I., Neamţ L.C., “Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu con- vieţuiesc. O analiză juridico-psihologică,” în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2018

Simon A, „Programul de vizitare al copilului în contextul pandemiei de COVID-19”, [Online]Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0896 sec.
292087348