romanian english

Mihai Floroaia: Discursul judiciar utilizat de aparatul inchizitorial

DOI: http://doi.org/110.47743/jss-2021-67-3-6

Rezumat: Sursele de cercetare privind discursurile judiciare sunt constituite din colecțiile de legi și decrete, bulele papale, canoanele bisericești, actele conciliilor, analele monastice, istoriile comunităților locale și abațiilor, procesele-verbale ale proceselor desfășurate, sentințele proceselor inchizitoriale, biografiile episcopilor, papilor, diverse panegirice etc. Acestora li se adaugă diverse coduri de procedură penală sau manuale pentru uzul inchizitorilor, ghiduri după care erau recunoscute persoanele care practicau vrăji­toria, legislația care se aplica în cazul condamnării ereticilor și a persoanelor care propovăduiau alte învățături decât cea predicată de Biserica Apuseană. Toate acestea oferă numeroase detalii despre modul în care erau organizate și se desfășurau procesele inchizitoriale.

Cuvinte cheie: discurs, inchiziție, juridic, proces, surse

Referințe

Albaret L., Les Inquisiteurs. Portraits de défenseurs de la foi en Languedoc (XIIIe – XIVe siècles), Éditions Privat, Toulouse, 2001

Auvray L., Les Registres de Grégoire IX, recueil des bulles de ce pape d’après les manuscrits originaux du Vatican, vol. I, Librairie des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, Paris, 1896

Bennassar B., Inchiziția spaniolă, trad. Carmela Roman, Editura Politică, București, 1983

Cauzons Th. de, Histoire de l’Inquisition en France, vol. I, Librairie Bloud & Cie, Paris, 1909

Cosma D., Socrate, Bruno, Galilei în fața justiției, Editura Sport-Turism, București, 1982

*** Corpus juris canonici, Decretales Gregorii IX, lib. I, tit. III, cap. XXVIII

***Decretales D. Gregorii Papae IX (Suae integritati una cun glossis. Restituae ad exemplar Romanum), Venetiis, MDCV

Diccionario de la Historia Eclesiástica de España, Madrid, 1972

Dondaine A., Le Manuel de l’Inquisiteur, în Archivum fratrum praedicatorum, vol. XVII, Roma, 1947

Douais M. (évêque de Beauvais), L’Inquisition. Ses origines. Sa procédure, Paris, Librairie Plon, 1906

Dumea E., Teme de istorie a Bisericii, Editura Sapientia, Iași, 2002

*** Encyclopédie Théologique, Dictionnaire de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, Migne, t. 37, 1849

Eymerich N., Le manuel des inquisiteurs avec les commentaires de Francisco Peña, introducere, traducere și note de L. Sala-Molins, Ed. Albin Michel, Paris, 2001

Floroaia M., Inchiziția între mit și realitate, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016

Fredericq P., Corpus Documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, vol. I, f.a.

Friedberg E., Corpus Iuris Canonici. Pars 2. Decretalium Collectiones, Leipzig, B. Tauchnitz, 1881, réimp. Clark, New Jersey, The Lawbook Exchange, 2000

Gui B., Manuel de l’inquisiteur, (Col. Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge), editare și traducere de G. Mollat, Paris, 1926-1927

Gui B., Practica Inquisitionis heretice pravitatis, publicată pentru prima dată de C. Douais, Paris, 1886

Héfelé Ch.-J., Histoire des conciles d’après les documents originaux, trad. fr. corr. et augm. par dom H. Leclercq, Letouzey & Ané, Paris, 1913-1938

Hiatt-Verill A., Inchiziția, trad. rom. de Gh. Dinu, Editura Casa Școalelor, Craiova, 1939

Horia V., Dicționarul Papilor, trad. de A. Vădeanu, Editura Saeculum I.O., București, 1999

Jaffé Ph., Loewenfeld S., Regesta pontificum Romanorum, vol. II, Lipsiae, 1888

*** Le Credo, la Morale et l’Inquisition, Cahiers de Fanjeaux, 6, Éditions Privat, Toulouse, 1971

*** Le livre des sentences de l’inquisiteur Bernard Gui 1308-1323 (sources d’histoire médiévale - 30), vol. I-II, editat, tradus și note de A. Pales – Gobilliard, CNRS Éditions, Paris, 2002

Lea H. Ch., Histoire de l’Inquisition au Moyen Âge, trad. Salomon Reinach, vol. I. Origines et procédure de l’Inquisition, Société Nouvelle de Librairie et d’Édition, Paris, 1903

Lea H. Ch., tome II. L’Inquisition dans les divers pays de la chrétienté, Société Nouvelle de Librairie et d’Édition, Paris, 1901

Lea H. Ch., tome III. Domaines particuliers de l’activité inquisitoriale, Société Nouvelle de Librairie et d’Édition, Paris, 1902

Llorca P., Bernardino S. J., (ed.), Bulario Pontificio de la Inquisición Española en su período constitucional (1478-1525), según los fondos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1949

Limborch P., Historia Inquisitionis cui subjungitur Liber sententiarum inquisitionis Tholosanae (ab anno CIכCCCVII ad annum CIכ CCCXXIII), Amstelodami, apud Henricum Wetstenium, CIכI כ CXCII (1692)

***Magnum Bullarium Romanum. Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio, tomus tertius (a Lucio III ad Clementem IV), Romae, MDCCXL, reimprimat la Akademische Druck – U. Verlagsanstalt, Graz, 1964

Mansi, J. D., Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio, édition J.B. Martin et L. Petit, Paris, de la 1901, t. XXII

Maisonneuve H., Études sur les origines de l’inquisition (Col. L’Église et l’état au Moyen Âge, VII), deuxième édition revue et augmentée, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1960

Manselli R., Spirituels et béguins du Midi, trad. Jean Duvernoy, Bibliothèque Historique Privat, Paris, 1989

Masini E., Sacro Arsenale, overo Prattica dell’Officio della Santa Inquisizione, Et in questa secunda impressione corretta…, Roma, 1705

*** Monumenta Germaniae Historica. Legum, II: Capitularia Regum Francorum: I

Rămureanu I., Istoria Bisericească Universală, vol. II, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993

*** Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, tomus vigesimus tertius, Mansi (Ioannes Dominicus Mansi, archiepiscopus Lucensis evulgavit), Veneția, MDCCLXXIX, ed. Leipzig, 1903

Tanon L., Histoire des tribunaux de l’inquisition en France, Bibliothèque de l’École des chartes, 1894

Testas G. și Testas J., Inchiziția, traducere de I. Cosgarea, Editura de Vest, Timișoara, 1993

*** The Jewish Encyclopedia, t. VIII, New York, 1903

Vacandard E., Inquisition, în Dictionnaire de Théologie Catholiquetome septième, deuxième partie, Paris, 1923

Vacandard E., L’Inquisition. Étude historique et critique sur le pouvoir coercitif de l’Église, Paris, 1912

Winroth A., The Making of Gratian’s Decretum, University Press, Cambridge, 2000


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0884 sec.
292087348