romanian english

Iulia-Elena Zup: German in Greater Romania. Legal translations and Romanian-German cultural dialogue

DOI: http://doi.org/110.47743/jss-2021-67-3-4

Abstract: The paper will show how translations played a considerable role to the maintaining of the German minority’s language and identity in Greater Romania, ensured the law’s application until new legislation was introduced, and contributed to a cultural dialogue, in which a modern legal thinking found a fruitful ground. Not only the history of translations and translators are part of this study, but also the translational peculiarities of such texts speak for an intellectual activity which aimed at the development of an interwar modern society, be it of Romanian or German nationality, which can be defined as purely European in nature.

Keywords: Greater Romania, legal translations, Germans of Romania, German theory of law, Romanian legislation

References

*** Cartea legilor pravililor de obşte pârgăreşti, pentru toate Ţările moştenitoare Nemţăşti a Monarhiei Austrieceşti, Chernivski, Ekhard, 1812

*** Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch kundgemacht mit dem Patente vom 29 Mai 1853 in dem Grossfürstenthume Siebenbürgen, Vienna, 1853

*** Codul civil general austriac cuprinzând textul oficial, legile, novellele şi ordonanţele publicate pentru completarea şi modificarea acestuia sau la materiile cuprinse în el, aplicabile unele în Bucovina, altele în Transilvania, translated into Romanian by I. Corjescu, Bucharest, Imprimeria Statului, 1921

*** Dar Gesetz über das nichtstaatliche Schulwesen Rumäniens: mit den bei feiner Verhaltung abgegebenen authentischen Erklärungen des Unterrichtsministers nach dem amtlichen Stenogramm (Legea privind educaţia non-formală din România cu declaraţii autentice făcute de ministrul educaţiei după stenograma oficială), translated into German by F. Müller, Honterus, Sibiu, 1926

*** Codul civil austriac în vigoare în Ardeal completat cu legile şi regulamentele modificătoare cuprinzând şi jurisprudenţa, translated from Hungarian into Romanian, Cluj, Editura Curţii de Apel, vol. I 1924, vol. II 1926, vol. III 1928

*** Regulamentul Monopolului de stat al stupefiantelor; Legea pentru combaterea abuzului de stupefiante; Tabloul substanţelor şi specialităţilor cu valoarea timbrului aplicat asupra specialităţilor farmaceutice; Regulamentul pentru autorizarea vânzării produselor cosmetice şi parfumuri; Timbrul cosmetic, translated from Romanian into German by A. Weiss, bilingual edition, Universul, Bucharest, 1933

*** Codul civil în vigoare în Ardeal şi Bucovina. Cu trimiteri la legile şi regulamentele speciale, Bucharest, Librăria Universală, 1937

Gündisch K., Müller, Friedrich, in Neue Deutsche Biographie, no. 18/1997, pp. 383-384, [Online] at https://www.deutsche-biographie.de/pnd104311347.html#ndbcontent, accessed on 11/10/2021

Kelsen H., Teoria generală a statului, translated into Romanian by J. H. Vermeulen, Bucharest, Oltenia, 1928

Leontin A., Compendiu de drept civil, Cluj, 1925

Săveanu N., Unificarea legislaţiei – o operă fundamentală a Guvernului actual, in G. Alexianu (ed.), Un an de nouă constituţie în Ţinutul Suceava sub glorioasa domnie a M. S. Regelui Carol II, vol. I, Chernivski, 1939, pp. 36-37

Scurtu I., Einführende Studie. Die nationalen Minderheiten in Rumänien in den Jahren 1918-1925, in I. Scurtu, L. Boar (eds.), Minorităţile naţionale din România 1918-1925, Bucharest, 1995, pp. 15-24

Sîiulescu F.C., Integrarea Bucovinei în cadrul României întregite (1918-1940). Aspecte legislative, in Buridava, no. 5/2007, pp. 142-154

Vermeer H. J., Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie, in Lebende Sprachen, no. 23/1978, pp. 99-102, https://doi.org/10.1515/les.1978.23.3.99

Von Ihering R., Lupta pentru Drept, translated from German by C. Turtureanu, Iaşi, Presa Bună, 1930

Zup I.-E., Die Übersetzungen des Habsburger Allgemeinen Gesetzbuchs ins Rumänische, in Germanistische Beiträge, vol. XXXVI/2015, pp. 240-258

Zup I.-E., Traducerile legislaţiei austriece în Bucovina habsburgică (1775-1918), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2015

Zup I.-E., Extinderea legislaţiei Regatului României în Bucovina şi traducerile în şi din limba germană (1918-1938), in M. S. Ceauşu, L. Brătescu, S. A. Gavriş (eds.), Regalitatea română. Perspective istoriografice, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2018, pp. 346-35Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0865 sec.
292087348