romanian english

Alina Bruckner: Damaschin Bojincă – Legal Scholar and Translator in Pre-Modern Romanian Culture

DOI: http://doi.org/110.47743/jss-2021-67-3-5

Abstract: The figure of Damaschin Bojincă is linked to the activity of the Transylvanian School, even though he spent most of his life in Moldavia as a jurisconsult. Benefitting from the culturally effervescent period at the turn of the 19th century, from a varied education in several fields and in a European context, as well as from the direct contact with European prominent scholars and intellectuals, Damaschin Bojincă is known in the specialty literature as a historian, linguist, legal scholar and translator. However, all these fields of activity revolve around the ideology of the Transylvanian School, that of creating a national identity and an educated Romanian readership. The purpose of this paper is to present the personality of Damaschin Bojincă and the manner in which these goals were achieved both in his historical writings, where he acted in fact as translator, as well as in his active position as jurisconsult and professor of law in Moldavia.

Keywords: Damaschin Bojincă, Transylvanian School, Enlightenment, nationalist discourse

References

Bocşan N., Damaschin Bojincă – un istoric uitat, in Banatica, vol. 1/1971, pp. 289-299

Bojincă D., Respundere desgurzătoare la cărtirea cea în Hale în anul 1823 sub titlul: Erweis daß die Walachen nicht römischer Abkunft sind (adecă Arătare, cum că Romănii nu sânt viţă de Romani) de K. Konsiliar de *** făcută, Crăiasca Typografie a Universitatei Unguresci din Pesta, Buda, 1828          

Bojincă D., Scrieri. De la idealul luminării la idealul naţional (Studiu introductiv, selecţie de texte şi note de N. Bocşan), Editura Facla, Timişoara, 1978

Carcalechi Z., Bibliotecă românească sau adunări de multe lucruri folositoare întocmită în 12 părţi, întâia oară tălmăcită de prea învăţaţi bărbaţi, Buda, 1829-1830

Ceterchi I. (ed.), Din gândirea politico-juridică din România. Figuri reprezentative, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974

Lungu I., Şcoala Ardeleană. Mişcare ideologică naţională iluministă, Editura Minerva, Bucureşti, 1978

Niagoe Şt. P., Calendariu românescu pe anul dela Cristos 1830, Crăiasca Tipografie din Buda, 1830

Papadima O., Ipostaze ale iluminismului românesc, Editura Minerva, Bucureşti, 1975

Rădulescu A., Pravilistul Flechtenmacher, Academia Română, Memoriile Secţiunii Istorice seria III, tom I, mem. 4, Editura Cultura naţională, Bucureşti, 1923

Rădulescu A. (ed.), Codul Calimach. Ediţie critică, Editura Academiei, 1958

Urechia V.A., Din istoria şcolelor de la 1800-1864, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1892

Urs O., Scrierile polemice şi istorice ale lui Damaschin Bojincă. Premise şi context, in Caietele Sextil Puşcariu, tom III, Cluj Napoca, 2017, pp. 406-419Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0934 sec.
292087348