romanian english

Studiu de drept comparat privind fenomenul „homelessness” sau despre persoanele fără domiciliu...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-16

Rezumat: Despre fenomenul persoanelor fără domiciliu se poate scrie pornind de la cifre cheie, îngrijorătoare ‑ 580000 persoane fără domiciliu in anul 2020 in Statele Unite ale Americii sau o creştere a numărului persoanelor fără domiciliu in 24 de state din cele 27 membre ale Uniunii Europene (într‑un procent de la 16 la 389%). Subliniind faptul ca fenomenul asupra căruia ne oprim este în continuă creştere, propunem prin studiul de drept comparat să identificăm şi să analizăm următoarele elemente: formele pe care le ia fenomenul homelessness, interpretarea statisticilor publice recente, identificarea cauzelor care conduc la amploarea fenomenului, propuneri de ameliorare şi de reducere a fenomenului. Tema abordată prezintă caracter pluridisciplinar, aflându‑se la intersecţia unor domenii precum: drept, sociologie, economie, psihologie, iar cercetarea, prin utilizarea metodei dreptului comparat va avea forma unui studiu de sinteza comparativă. 

Cuvinte‑cheie: domiciliu; persoane fără domiciliu; homelessness; studiu comparativ; cauze; măsuri

Referinţe

***, Selecţie de decizii ale Curţii constituţionale federale a Germaniei, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013

Gentimir A., Drepturile omului în Uniunea Europeană, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.1428 sec.
292087348