romanian english

Domiciliul consumatorului, drept criteriu de stabilire a competenţei teritoriale a instanţelor. (In)eficacitatea clauzelor neuzuale derogatorii

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-5

Rezumat: Instituirea competenţei teritoriale exclusive, antagonică celei alternative, prin norma art. 121 C. pr. civ., în favoarea instanţei de la domiciliul consumatorului, pentru cererile formulate de un profesionist împotriva unui consumator, operează independent de natura contractuală sau extracontractuală a raportului juridic substanţial dedus judecăţii. La antipodul versiunii permisive aplicabile atunci când consumatorul figurează în postura de reclamant în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulităţii absolute, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea prejudiciului cauzat consumatorului, conform dispoziţiilor art. 113, alin. (1), pct. 8 C. pr. civ., în ipotezele în care, dimpotrivă, reclamantul profesionist se îndreaptă cu o acţiune în justiţie contra pârâtului consumator, legiuitorul nu conferă profesionistului dreptul de a alege instanţa competentă teritorial, iar competenţa aparţine exclusiv instanţei în a cărei circumscripţie domiciliază pârâtul consumator. Prin prisma utilizării mecanismului clauzelor neuzuale, derogarea convenţională de la această regulă rămâne posibilă între bornele temporale şi substanţiale ale genezei dreptului la despăgubire, conform tezei a II‑a a art. 121 C. pr. civ., care trimite la dispoziţiile art. 126, alin. (2) C. pr. civ., plasând clauzele derogatorii de la regula competenţei teritoriale a instanţei de la domiciliul consumatorului sub exigenţa de a fi convenite doar „după naşterea dreptului la despăgubire”. 

Cuvinte‑cheie: consumator; domiciliu; competenţă teritorială; clauze neuzuale; clauze standard

Referinţe

Barenghi A., Diritto dei consumatori, Wolters Kluwer / CEDAM / UTET Giuridica, 2020

Bercea L., Contractul de adeziune. O analiză structurală şi funcţională a standardizării contractuale, Revista Română de Drept Privat nr. 4/2020, pp. 367‑391

Buy F., Lamoureux M., Mestre J., Roda J.‑C. (coord.), Les principales clauses des contrats d’affaires, 2e édition, L.G.D.J, Paris, 2018 

Cărămidaru D. A., Standardizarea contractuală ca decizie de afaceri. Rigori economice şi limite cognitive la intersecţia dreptului societar cu dreptul contractelor, Revista Română de Drept Privat nr. 3/2019, pp. 236‑266

Ciobanu V. M., Nicolae M. (coord.), Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, ediţia a II‑a revizuită şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Coyle J. F., Effron R., Forum Selection Clauses, Non‑Signatories, and Personal Jurisdiction, Notre Dame Law Review, 2021, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3846436

van Duin J., Article 47 EUCFR and Civil Courts: The Case of Arbitration Clauses in Consumer Contracts (the Netherlands vs Spain), 2018, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3186531

de Duve E., Jafferali Rafaël, Les clauses abusives B2B après la loi du 4 avril 2019. Comparaison avec le B2C et implications pratiques, Anthemis, Paris, 2020 

Farneti M., La vessatorietà delle clausole „principali” nei contratti del consumatore, CEDAM, 2009 

Fejos A., Behind the frosty glass: the EU’s Unfair Contract Terms Directive as a tool for justice in the modern financial sector, BEUC ‑ The European Consumer Organisation, 2019

Goicovici J., Nulitatea clauzelor compromisorii semnate de consumatori, Revista Română de Arbitraj nr. 2/2016, pp. 6‑14 

Hay P., Forum Selection Clauses—Procedural Tools or Contractual Obligations? Conceptualization and Remedies in American and German Law, Emory International Law Review, Vol. 35, No. 1/2021 

Józon M., Unfair contract terms law in Europe in times of crisis: Substantive justice lost in the paradise of proceduralisation of contract fairness, Journal of European Consumer and Market Law, Vol. 6, nr. 4/2017, pp. 157‑166

Laazouzi M. (coord.), Les clauses attributives de compétence internationale. De la prévisibilité au désordre, Éditions Panthéon‑Assas, Paris, 2021 

L. S. Mullenix, „For the Defense: 28 Shades of EU Class Actions”, în A. Uzelac, S. Voet, (coord.), Class Actions in Europe: Holy Grail or a Wrong Trail? (Springer, 2021) 

Pandey V., Choice of Law and Jurisdiction in E‑Commerce Contract: A Comparative Study, 2019 

Péglion‑Zika C.‑M., La notion de clause abusive. Étude de droit de la consommation, L.G.D.J, Paris, 2018 

Pellier J.‑D., Droit de la consommation, Dalloz, Paris, 2021

Picod N., Picod Y., Droit de la consommation, Sirey, Paris, 2020

Piedelièvre S., Droit de la consommation, 3e édition, Economica, Paris, 2020 

Popa I. F., „Tirania” clauzelor neuzuale, Revista Română de Drept Privat nr. 1/2016, pp. 135‑154

Sârbu E., Pot fi neuzuale clauzele standard specifice unui sector de business?, Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 1/2019, pp. 45‑65

Tiţa‑Nicolescu G., Contractul de adeziune şi contractul încheiat cu consumatorii. Clauzele externe şi clauzele neuzuale. Clauzele nescrise, Revista Universul Juridic nr. 2/2018, pp. 23‑32 

Comisia Europeană, „Orientări privind interpretarea şi aplicarea Directivei 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii” (2019/C 323/04), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 27.09.2019


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.1481 sec.
292087348