romanian english

Noţiunea de domiciliu şi dreptul la viaţă privată în jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-8

Rezumat: Viaţa privată a persoanei este de cele mai multe ori asociată cu intimitatea domi­ciliului, spaţiul unde persoana îşi desfăşoară viaţa personală, conexată cu viaţa de familie şi dreptul la confidenţialitatea corespondenţei. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a extins conceptul de domiciliul şi la spaţiul unde o persoană îşi desfăşoară o activitate profesională. Însă Curtea, prin jurisprudenţa ei constantă, a conturat un concept care nu se suprapune peste accepţiunea din dreptul intern al fiecărui stat membru, cum este cazul conceptului de home din dreptul englez, a cărui semnificaţie este mai largă decât cea din dreptul continental. Ne aflăm deci în prezenţa unei noţiuni autonome, în sensul art.8 din Convenţie, care face obiectul unei interpretări extensive datorită identificării unei legături emoţionale pe care o persoană o poate avea cu un astfel de bun. Aşadar, dacă interpretare extensivă în sensul art. 8 din Convenţie a dus la lărgirea noţiunii de domiciliu şi la sfera profesională a unei persoane juridice, atunci se poate discuta şi despre o viaţă privată comercială.

Cuvinte‑cheie : domiciliu; viaţă privată; viaţă privată comercială; noţiune autonomă; jurisprudenţă CEDO

Referinţe

Bârsan C., Convenţia europeană a drepturilor omului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

Guide on article 8 of the European Convention on Human Rights. Right to respect for private and family life, home and correspondence, European Court of Human Rights, updated December 2020, online la https://www.echr.coe.int/documents/ guide_art_8_ eng.pdf, accesat la data de 10.05.2021

Renucci J.F., Tratat de drept european al drepturilor omului, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

Ungureanu C.T., Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed.a 3‑a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016, pp. 299‑300

Baza de date oficială a Curţii Europene a Drepturilor Omului (HUDOC) la https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home, accesată ultima dată la 14.05.2021.

CEDO, Asociaţia pentru Integrare Europeană şi Drepturile Omului şi Ekimdzhiev împotriva Bulgariei, nr. 62540/00, 28 iunie 2007

CEDO, cauza Asselbourg şi alţii împotriva Luxemburgului (dec.), nr. 29121/95, CEDO 1999‑VI

CEDO, cauza Bostan c.Rep.Moldova, nr. 52507/09, 8 decembrie 2020

CEDO, cauza Brežec c. Croatia, nr. 7177/10, 18 iulie 2013

CEDO, cauza Buck c. Germania, nr. 41604/98, 28 aprilie 2005

CEDO, cauza Buckley c.MareA Britanie, nr.20348/92, 25 septembrie 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996‑IV

CEDO, cauza Caterina STEEG şi Ekkehard WENGER împotriva Germaniei, (dec.) 9676/05, 10744/05, 41349/06, 3 iunie 2008

CEDO, cauza Chappell c. Regatului Unit, nr.10461/83, hotărârea din 30 martie 1989

CEDO, cauza Chapman c.Marea Britanie, nr.27238/95, 18 ianuarie 2001

CEDO, cauza Chelu împotriva României, nr. 40274/04, 12 ianuarie 2010

CEDO, cauza Chiragov şi alţii c. Armenia [GC], nr. 13216/05, 16 iunie 2015

CEDO, cauza Comingersoll c.Portugalia, nr.35382/97, 6 aprilie 2000

CEDO, cauza Connors c.Marea Britanie, nr. 66746/01, 27 May 2004

CEDO, cauza DELTA PEKÁRNY a.s. c. Rep.Cehă, nr. 97/11, 2 octombrie 2014

CEDO, cauza Demades c. Turcia, nr. 16219/90, 31 iulie 2003

CEDO, cauza Fägerskiöld c. Suediei, (dec.) nr. 37664/04, 26 februarie 2008

CEDO, Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs (FNASS) şi alţii c. Franţa, nr. 48151/11 şi 77769/13, 18 ianuarie 2018

CEDO, cauza Friend şi alţii împotriva Regatului Unit (dec.), nr. 16072/06 şi 27809/08, 24 noiembrie 2009

CEDO, cauza Gillow c. Marea Britanie, nr.9063/80, 24 noiembrie 1986, Series A nr. 109

CEDO, cauza Halabi c. Franţa, nr. 66554/14, 16 mai 2019

CEDO, cauza Hartung împotriva Franţei (dec.), nr. 10231/07, 3 noiembrie 2009

CEDO, Hirtu şi alţii c. Franţei, nr.24720/13, 14 august 2020

CEDO, cauza Khamidov împotriva Rusiei, nr. 72118/01, 15 noiembrie 2007

CEDO, cauza Kent Pharmaceuticals Limited şi alţii împotriva Regatului Unit (dec.) nr. 9355/03, 11 octombrie 2005

CEDO, cauza Leveau şi Fillon împotriva Franţei, (dec.) nr. 63512/00 şi 63513/00,CEDO 2005‑X

CEDO, cauza Loizidou împotriva Turciei (hotărâre pe fond), 18 decembrie 1996, Culegere de hotărâri şi decizii 1996‑VI

CEDO, cauza McCann c.Marea Britanie, nr. 19009/04, 13.08.2008

CEDO, McKay‑Kopecka c. Poland (dec.), no. 45320/99, 19 Septembrie 2006

CEDO, cauza Menteş şi alţii c. Turcia, nr.58/1996/677/867, 28 noiembrie 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997‑VIII

CEDO, cauza Niemietz împotriva Germaniei, nr.13710/88, 16 decembrie 1992, Series A no. 251B

CEDO, cauza Popovi împotriva Bulgariei, nr. 39651/11, 9 iunie 2016

CEDO, cauza Pretty c.Marea Britanie, nr. 2346/02, ECHR 2002‑III, 29.07.2002

CEDO, cauza Prokopovich c. Rusia, nr.58255/00, 18 noiembrie 2004

CEDO, cauza Sabanchiyeva şi alţii c. Russia, nr. 38450/05, 6 iunie 2013

CEDO, cauza Sagan c. Ucrainei, nr. 60010/08, 23 octombrie 2018

CEDO, cauza Saint‑Paul Luxembourg S.A. împotriva Luxemburgului, nr. 26419/10, 18 aprilie 2013

CEDO, Sargsyan c.Azerbaidjan, nr.40167/06, 16 iunie 2015

CEDO, cauza Société Colas Est şi alţii c. Franţei, nr. 37971/97, 16 aprilie 2002

CEDO, cauza Surugiu împotriva României, nr. 48995/99, 20 aprilie 2004

CEDO, cauza Winterstein şi alţii c.Franţa, nr. 27013/07, 13 octombrie 2013

CEDO, cauza Yevgeniy Zakharov c. Russia, nr. 66610/10, 14 martie 2017

CEDO, cauza Yordanova şi alţii c. Bulgariei, nr. 25446/06, 24 aprilie 2012

CEDO, cauza Velosa Barreto c.Portugalia, nr.18072/91, 21 noiembrie 1995

 Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0923 sec.
292087348