romanian english

TUDOR RUSU, Riscuri fiscale în externalizarea activităţii întreprinderilor

Rezumat: Prezentul articol va trata problemele fiscale care pot apărea în cadrul procesului de externalizare a activității. Întreprinderile își pot organiza activitatea în așa fel încât multe din sarcinile ce nu reprezintă obiectul principal de activitate să fie externalizare către alte societăți. Riscurile fiscale apar atunci când procesul de externalizare este folosit pentru a transfera profitul obținut de la o societate dintr-un stat cu un sistem fiscal mai dur către o altă societate dintr-un stat cu un sistem fiscal mult mai atractiv. În prima parte a articolului va fi făcută o clasificare a tipurilor de externalizare, iar, mai apoi, vor fi analizate avantajele și dezavantajele acestui proces. În a doua parte a articolului vor fi tratate remediile împotriva outsourcing-ului fictiv.

Cuvinte cheie: externalizare; riscuri fiscale; transferul profitului.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0864 sec.
292087348