romanian english

CARMEN TAMARA UNGUREANU, Forţa majoră şi executarea contractelor de comerţ internaţional

Rezumat: Când se ivește un caz de forță majoră, cum este pandemia coronavirus, și una dintre părțile unui contract de comerț internațional este în imposibilitate de a-și executa obligațiile, care este calea de urmat? Care sunt efectele evenimentului de forță majoră asupra executării contractelor, pe durata acestuia și după încetarea lui? În încercarea de a răspunde la aceste întrebări, vom explica, mai întâi, ce înseamnă forța majoră și cum este reglementată în convenții internaționale, în soft law și în legislațiile naționale (1). Vom analiza, apoi, efectele forței majore asupra contractelor de comerț internațional în două situații distincte, și anume, când a fost inserată în contract o clauză de forță majoră și, respectiv, când contractul de comerț internațional nu conține o asemenea clauză (2). Vor fi avute în vedere două etape temporale, în perioada desfășurării cazului de forță majoră și ulterior încetării acestuia, luând ca sistem de referință România.

Cuvinte cheie: contracte de comerț internațional; imposibilitatea executării obligațiilor contractuale; legea aplicabilă; forța majoră; coronavirus.

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0843 sec.
292087348