romanian english

CARMEN MOLDOVAN, Considerații în legătură cu interpretarea tratatelor internaționale ...

Rezumat: Interpretarea tratatelor internaționale prezintă deosebită importanță pentru punerea în aplicare a clauzelor acestora. În cazurile adoptării tratatului în două sau mai multe limbi oficiale, pot apărea deosebiri ale sensului termenilor, ceea ce poate genera dispute în legătură cu întinderea obligațiilor asumate de părți. Prezenta lucrare își propune, pe de o parte, să analizeze regulile Convenției de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor privind interpretarea tratatelor autentificate în mai multe limbi și pe de altă parte, să exemplifice aplicarea în concret a acestora de către Curtea Internațională de Justiție.

Cuvinte cheie: obligații internaționale, Curtea Internațională de Justiție, Convenția de la Viena.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0809 sec.
292087348