romanian english

CAMELIA MIHĂILĂ, Interpretarea normelor de drept civil spaniol în procesul de traducere

Rezumat: Interpretarea normelor juridice reprezintă un proces în sine dificil. Traducerea unui text juridic implică automat compararea a două sisteme de drept, de cele mai multe ori diferite. De aceea traducerea unui text juridic implică și interpretarea textului străin prin raportare la propriile cunoștințe juridice. Articolul își propune să ofere o scurtă prezentare a conceptului de interpretare într-un sistem de drept străin, concept pe care juristul traductolog român să-l poată adapta propriului sistem. Însă vom analiza, printre rânduri, și ideea de echitate, așa cum este văzută de doctrina românească și de cea spaniolă. Vom descoperi astfel termenul „epiqueya”, considerat ca reprezentând împlinirea echității. La final vom traduce textul de lege care reglementează conceptul de interpretare și de echitate în dreptul civil spaniol, pe care îl vom analiza sub aspect semantic și interpretativ, prin raportare la procesul de traducere juridică.

Cuvinte cheie: interpretare juridică, echitate, drept civil spaniol, traducere juridică

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0758 sec.
292087348