romanian english

TUDOR MATEI RUSU, Externalizarea internaţională a activităţii întreprinderilor ...

Rezumat: Din punct de vedere istoric, întreprinderile au început prin a‑şi externaliza părţi din activitate din domeniul manufacturier, urmând ca, mai apoi, datorită evoluţiei tehnicii şi expansiunii Internetului, acestea să îşi externalizeze şi activităţi din domeniul prestărilor de servicii. Prezentul articol va analiza platformele digitale prin intermediul cărora întreprinderile pot să îşi externalizeze părţi din activitate. Aceste platforme sunt numite, în literatura de specialitate, şi platforme de crowdsourcing şi intră în categoria platformelor colaborative online. Platformele de crowdsourcing au rolul de a aduce laolaltă cererea şi oferta cu privire la anumite servicii ce urmează a fi prestate în mod electronic. În prezentul articol vor fi analizate doar situaţiile în care întreprinderea ce externalizează şi prestatorul de servicii îşi au sediul, după caz, domiciliul, în state diferite.

Cuvinte-cheie: externalizare; platforme de crowdsourcing; contracte electronice; platforme colaborative online.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0863 sec.
292087348