romanian english

CARMEN MOLDOVAN, Atacurile cibernetice şi legitima apărare în dreptul internaţional

Rezumat: Legitima apărare a statelor este de natură cutumiară şi constituie unul dintre drepturile esenţiale pe care le poate exercita un stat, în temeiul dispoziţiilor articolului 51 din Carta Naţiunilor Unite. Condiţiile de exercitare a legitimei apă­rări nu fac obiectul studiului prezentului articol, în care analiza se va concentra pe analiza argumentelor care pot veni în sprijinul includerii atacurilor informatice în categoria noţiunii „atac armat” ce justifică recurgerea la legitima apărare de către statul victimă.

Cuvinte‑cheie: spaţiu cibernetic; răspundere; ius ad bellum; ius in bello; imputabilitate.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0988 sec.
292087348