romanian english

DRAGOȘ RADULESCU, Egalitatea de tratament a bărbaților și femeilor în raporturile de muncă

Rezumat: Instituția discriminării constă în instituirea unor diferenţieri prin intermediul aplicării unor tratamente juridice neegale în privința recunoașterii drepturilor fundamentale ale persoanelor aflate în situaţii comparabile sau diferite, cu excepția aspectelor ce vizează cazul măsurilor pozitive. Criteriile aplicabile discriminării au cunoscut evoluții în cadrul prevederilor legislaţiei internaţionale, fiind transpuse ulterior în cadrul sistemelor legislative naţionale. Legislația primară antidiscriminare este reprezentată de versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană, de dispozițiile Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dispoziții similare fiind regăsite în cadrul directivelor europene în materie, în special 2002/73/CE și 2006/54/CE, acestea conținând prevederi privind accesul la muncă, promovare și formare profesională, remunerație, condiții de muncă și securitate socială.În privința legislației naționale dispozițiile speciale aparțin Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, dar și prevederilor Codului muncii. Articolul conține trimiteri la posibilitatea angajatorilor de a justifica din punct de vedere obiectiv a faptelor de discriminare, cu aplicarea inclusiv a jurisprudenței CEDO în materie.

Cuvinte cheie: discriminare, tratament, gen, muncă, justificare.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0868 sec.
292087348