romanian english

NICOLAE-HORIA ȚIȚ, Trei probleme controversate referitoare la înregistrarea...

Rezumat: Articolul analizează o serie de probleme care au creat controverse în doctrină și în practică, în legătură cu înregistrarea cererii de executare silită: momentul înregistrării acesteia în registrul general al executorului judecătoresc; motivele pentru care executorul poate refuza deschiderea procedurii execuționale; natura juridică a plângerii reglementată de art. 665 alin. (2) C. pr. civ. În final, în loc de concluzii, sunt formulate o serie de propuneri de lege ferenda.

Cuvinte-cheie: cerere de executare, înregistrare, executor judecătoresc, refuz motivat, plângere


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0824 sec.
292087348