romanian english

ANDRA IFTIMIEI, Protecția datelor cu caracter personal. Aspecte de drept european

Rezumat: Odată cu Regulamentul 679 din 2016 și cu Directiva 680 din 2016, protecția datelor cu caracter personal intră într-o nouă eră. Plecând de la variatele decizii ale Curții europene de justiție, dar și de la coordonatele existente ale protecției datelor cu caracter personal (condițiile necesare transferului de date, precum transparența și necesitatea), prin prezentul studiu propunem o analiză dublu direcționată. Pe de o parte, vom aduce în discuție aspecte de drept comparat și aspecte jurisprudențiale, iar de cealaltă parte vom analiza prevederile actelor legislative europene ce vor fi aplicate din 2018, și de această dată prin prisma dreptului comparat (vezi Franța, care deja a elaborat o lege nouă în acest domeniu – legea pentru o republică digitalizată). Elementele de noutate care ne atrag atenția sunt cele referitoare la drepturi nou instituite, cum este cazul dreptului de a fi uitat.

Cuvinte-cheie: date personale; dreptul de a fi uitat; principii; reglementare europeană.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0801 sec.
292087348