romanian english

VIOREL BĂNULESCU, Standarde de evaluare a fuziunilor în dreptul american: rule of reason şi per se

Rezumat: Rule of reason şi Per se reprezintă două standarde utilizate în dreptul Statelor Unite ale Americii pentru a stabili dacă o practică sau comportament produce o afectare a libertăţii comerţului. Deşi prin utilizarea celor două principii se urmăreşte acelaşi scop, analizarea practicii în cauză se realizează din perspective diferite. Prezentul articol va analiza comparativ cele două standarde, cu scopul de a reliefa avantajele şi dezavantajele fiecăruia.

Cuvinte-cheie: antitrust; practică anticoncurenţială; partajarea pieţei; rule of reason; per se; fuziune.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0810 sec.
292087348