romanian english

VASILISA MUNTEAN, Semnificația doctrinară şi legală a noţiunii „eroare judiciară”

Rezumat: În cadrul cercetării se efectuează o analiză din perspectivă doctrinară și legală a conceptului de eroare juridică. Autorul oferă o definire proprie a conceptului abordat și evidențiază principalele cauze și condiții de apariție a erorilor judiciare.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; instanța de judecată; judecător; proces penal; hotărâre.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0859 sec.
292087348