romanian english

ȘTEFAN RĂZVAN TĂTARU, Soluționarea prin mijloace alternative a litigiilor apărute în ...

Rezumat: Prezentul studiu analizează oportunitatea utilizării mijloacelor amiabile de soluționare a litigiilor între companiile din industria farmaceutică, domeniu complex ce prezintă multiple particularități. Complexitatea litigiilor apărute în comerțul internațional cu produse farmaceutice, valorile ridicate ale acestora, dorința părților de a continua cooperarea și avantajele mijloacelor amiabile de soluționare, determină părțile să le ia în considerare și să recurgă la ele în detrimentul instanțelor de judecată. Studiul cuprinde analiza principalelor mijloace amiabile de soluționare a litigiilor din domeniul farmaceutic, reliefând avantajele și dezavantajele utilizării acestora.

Cuvinte-cheie: soluționarea amiabilă a litigiilor, SAL, dreptul comerțului internațional, industria farmaceutică.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0900 sec.
292087348