romanian english

LUIZA CRISTINA GAVRILESCU, Modalități de remediere a nulității actului juridic civil

Rezumat: Prin aplicarea remediilor concepute în vederea salvării actului juridic se urmărește înlăturarea sancțiunii nulității în sine. Aceste remedii se circumscriu conceptului de validare a contractului, prin care se urmăreşte consolidarea contractului în temeiul principiului general al salvgardării actului juridic civil. Aceste remedii de înlăturare a sancțiunii nulității sunt: confirmarea, refacerea, regularizarea, adaptarea, reducerea prestaţiilor, conversiunea, aplicarea principiului răspunderii delictuale şi aplicarea principiului validării aparenţei în drept.

Cuvinte-cheie: nulitate; confirmare; refacere; regularizare; adaptare; reducerea prestaţiilor; conversiune; răspundere delictuală; validarea aparenţei în drept.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0761 sec.
292087348