romanian english

RALUCA FENEŞAN, Activitatea de jurist-lingvist în cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Rezumat: Curtea de Justiţie a Uniunii Europene asigură interpretarea şi aplicarea uniformă a legislaţiei Uniunii în toate statele membre, astfel încât toţi cetăţenii să poată beneficia de protecţia dreptului Uniunii. Această misiune este realizată prin intermediul celor două instanțe, respectiv Curtea de Justiție și Tribunalul. În faţa Curţii poate fi utilizată oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii, Curtea asigurând traducerea documentelor sale prin intermediul serviciilor de traducere alcătuite din jurişti-lingvişti. Hotărârile sunt publicate în toate limbile oficiale, permiţându-se astfel accesul la justiţie tuturor cetăţenilor. Dotat cu o dublă competenţă profesională, juristul-lingvist intervine activ în procesul de traducere, efectuând analize juridice şi terminologice în colaborare cu alte servicii ale Curţii. Rolul său în cadrul funcţionării instanțelor europene este cu atât mai important cu cât prin intermediul traducerii documentelor oficiale ale acestora se asigură comunicarea dintre instanţele statelor membre, cunoaşterea jurisprudenţei Uniunii, dezvoltarea jurisprudenţei şi a dreptului comparat.

Cuvinte-cheie: jurist-lingvist, multilingvism, traducere juridică, limbă de procedură, limbă pivot, limbă sursă, limbă țintă, trimitere preliminară, hotărâre


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0779 sec.
292087348