romanian english

Andra IFTIMIEI: Aspecte jurisprudențiale de drept comparat privind limitele de manifestare a libertății religioase

Rezumat: Prezentul articol propune identificarea poziției judecătorului penal raportată la mijloacele diferite de manifestare a libertății religioase, cu precădere avem în vedere situații care țin de manifestările adepților religiei islamiste. Partea a doua a prezentului articol concentrează decizii ale instanțelor constituționale din diferite state, în scopul reflectării unor aspecte diferite de cele penale ale libertății religioase. Cu atât mai mult cu cât prevederile constituționale și cele penale sunt în strânsă legătură, iar prezentarea celor două puncte de vedere reflectă logica îmbinării celor două ramuri de drept. Prezentarea și analiza unor aspecte care țin de jurisprudență, pe componenta dreptului comparat, reliefează numeroasele probleme pe care le ridică necesitatea respectării libertății religioase. Aspectele evidențiate de jurisprudență au rolul de a întregi expunerile doctrinare, deoarece semnalizează existența unor situații care nu au fost identificate ca fiind posibile de teoreticieni.

Cuvinte-cheie: libertate religioasă, văl islamic, drept penal, interpretare constituțională, drept comparat, jurisprudență.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0890 sec.
292087348