romanian english

Tudor AVRIGEANU: Pandectism socialist şi ordine socială. Traian Ionaşcu, Eugen A. Barasch şi „problema constantelor dreptului”

Rezumat: Pornind de la un studiu publicat în 1956 de influentul om politic Ion Gheorghe Maurer, pe atunci director al Institutului de Cercetări Juridice din Bucureşti, Traian Ionaşcu şi Eugen A. Barasch au redactat un articol consistent referitor la relaţia dintre forma şi conţinutul dreptului. Pe baza analizei acestui ultim articol, studiul de faţă îşi propune să deceleze conexiunile dintre Ionaşcu, Barasch şi şcoala pandectistă germană şi să evidenţieze efectele unei receptări (tacite?) a acestui sistem în teoria română a dreptului din epoca respectivă.

Cuvinte-cheie: constantele dreptului, Ion Gheorghe Maurer, sistemul pandectist, Friedrich Carl von Savigny, certitudine juridică, Mircea Djuvara


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0882 sec.
292087348