romanian english

Andra IFTIMIEI: Poziția instanțelor constituționale cu privire la familie și căsătorie în contextul propunerii de revizuire ...

Rezumat: La data de 23 mai 2016 a fost înregistrată la Senat o propunere legislativă de revizuire a Constituției României, înaintată la data de 7 iunie 2016 către Curtea Constituțională a României, propunere care vizează modificarea art. 48, forma inițiatorului fiind „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”. Analiza prevederilor constituționale din alte țări (precum Spania, Polonia, Portugalia) ajută la crearea unei imagini complete asupra modului în care puterea constituantă a intenționat să reglementeze principiul constituțional privind familia, respectiv căsătoria. O analiză detaliată a jurisprudenței instanțelor constituționale va conduce spre identificarea unei soluții legislative care să fie în concordanță cu ideea de uniformizare, și în special cu garanțiile constituționale române. Sunt analizate în cuprinsul articolului decizii din jurisprudența Consiliului Constituțional francez, Curții Constituționale din Spania, precum și recenta decizie a Curții Constituționale din România, nr. 580/2016.

Cuvinte-cheie: revizuire constituțională, jurisprudență constituțională, căsătorie, familie, principiu constituțional


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0873 sec.
292087348