romanian english

Codrin MACOVEI, Mirela Carmen DOBRILĂ: Dreptul de preempțiune, un nou remake...

Rezumat: Legea nr. 17/2014 a intrat în vigoare pe data de 11 aprilie 2014 reglementând doar vânzarea de terenuri agricole situate în extravilan, pentru care se prevede necesitatea respectării unui drept de preempțiune. Acest drept aparține coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului. Procesul de punere în aplicare a legii a necesitat nu mai puțin de trei seturi de norme emise de patru ministere, ceea ce împreună cu multitudinea de entități implicate în procedura respectării dreptului de preempțiune face lectura dispozițiilor legale să fie cel puțin dificilă. Prezentul articol își propune să prezinte principalele dispoziții ale Legii într-o manieră logică, facilitând astfel înțelegerea și aplicarea sa.

Cuvinte-cheie: preempțiune, coproprietari, arendaşi, proprietari vecini, Agenţia Domeniilor Statului


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0892 sec.
292087348